LOADING CLOSE

LP360 for sUAS

LP360 for sUAS jest zaawansowaną aplikacją zaprojektowaną by ułatwić pracę przy pozyskiwaniu informacji oraz produktów pochodnych zebranych przez Bezzałogowe Statki Powietrzne (BSP). LP360 for sUAS współpracuje z chmurą punktów uzyskaną przez system LiDAR, jak również technikę SfM (z ang. Structure from Motion), pozwalającą na wykonanie gęstej chmury punktów wykorzystując stereopary zdjęć. W celu zbierania i przetwarzania danych uzyskiwanych przez BSP, aplikacja LP360 for sUAS dostarcza narzędzia do generowania chmury punktów, gdzie inne aplikacje takie jak PhotoScan i Pix4D są niewystarczające. LP360 for sUAS ma bardzo szybki zwrot z inwestycji (ROI), dzięki czemu koszty zakupu zwracają się już po kilku dużych pracach.

Planowanie i naloty mogą być wykonywane z u życiem zarówno oprogramowania dostarczanego przez producenta BSP jak i darmowych pakietów, takich jak: Mission Planner i APM Pilot. Proces orientacji obrazów, tworzenia chmury punktów czy też ortomozaik przeprowadza się przy użyciu komercyjnych generatorów chmur punktów takich jak Pix4D Mapper, czy Agisoft’s PhotoScan Pro. Ocena jakości, analizy i tworzenie produktów pochodnych może być przeprowadzane w aplikacji LP360 for sUAS. Wstępna ocena jakości jest przeprowadzana z użyciem narzędzi dostarczanych przez oprogramowanie generujące chmurę punktów (np. PhotoScan, Pix4D), które sprawdza wzajemne pokrycie danych. Po tym początkowym etapie przetwarzania danych (zarówno pochodna chmura punktów jak i ortomozaika) są importowane do LP360 for sUAS. Dane LiDAR są następnie bezpośrednio używane do późniejszych procesów przetwarzania.


Przykłady zastosowania

  • wysokorozdzielcze inspekcje i inwentaryzacje,
  •  analizy objętościowe dla składowisk,
  • kamieniołomów i kopalń odkrywkowych,
  • analizy prac ziemnych na potrzeby projektów budowlanych,
  • szczegółowe analizy zagospodarowania,
  • mapowanie małych obszarów na potrzeby planowania przestrzennego.

Narzędzia dostępne w LP360 for sUAS

Wizualizacja

LP360 for sUAS zawiera obszerny zbiór narzędzi do wizualizacji danych. Chmury punktów mogą być wyświetlane według intensywności odbicia, wartości RGB, czy wysokości i atrybutu klasykacji. Dostępne są także typowe wizualizacje (np. model TIN, model szkieletowy). Dodatkowo widok można cieniować z wykorzystaniem wartości intensywności oraz modelu rzeźby terenu oświetlonego pod dowolnie zdeniowanym kątem.

Ocena jakości

Aplikacja posiada narzędzia do sprawdzania poprawności odchyłek wysokościowych i sytuacyjnych dla chmur punktów oraz ortomozaik, łącznie z błędami w pionie, które są bardzo trudne do oszacowania.

Klasyfikacja

LP360 for sUAS zawiera manualne narzędzia do klasykacji danych zarówno w widoku mapy jak i widoku prolu. Oprócz narzędzi ręcznego przetwarzania danych, aplikacja posiada szereg funkcji służących do automatycznego przetwarzania chmury punktów w tym do jej klasykacji. Program dysponuje również narzędziem „Point Cloud Tasks” do klasykacji wysokości nad poziomem morza, przenoszenia punktów z jednej klasy do innej oraz generowania statystyk klasykacyjnych.

Edycja 3D

Kopalnie i inne podobne obiekty wymagają zwykle szczegółowej edycji 3D z użyciem zdeniowanych funkcji, w celu dokładnego modelowania, np. szkicowanie podstawy różnego rodzaju składowisk. LP360 for sUAS zawiera bogaty zestaw intuicyjnych narzędzi do edycji 3D, które skracają czas wykonywania takich zadań.

Analizy objętości

LP360 for sUAS dysponuje kompletnym zestawem narzędzi do analizy objętości. Funkcje te pozwalają na zdeniowanie przez wskazanie wybranego obiektu obliczanej różnymi metodami z użyciem algorytmu automatycznej ekstrakcji. Objętości można obliczać używając zdeniowanej podstawy obiektu, lub na podstawie różnicy miedzy
dwoma chmurami punktów (w celu wykonania detekcji zmian w czasie).

Przekroje i poziomice

Przekroje przez chmurę punktów mogą być wykonywane z użyciem dowolnie deniowanych linii, mieć długość określoną przez użytkownika, lub wymiary przygotowanego wcześniej poligonu. LP360 for sUAS zawiera zaawansowane narzędzia do generowania poziomic, które pozwalają zarówno na interaktywną wizualizację (dynamiczne poziomice) oraz generowanie poziomic opartych na plikach dostarczonych przez klienta.

Generowanie produktów pochodnych

LP360 for sUAS zawiera obszerny zestaw narzędzi umożliwiających tworzenia produktów pochodnych. Narzędzia generowania modeli wysokościowych oraz produktów pochodnych (np. nachylenie, ekspozycja, intensywność, model rzeźby terenu) posiadają możliwość zdeniowania rozdzielczości przestrzennej, metody interpolacji oraz
formatu zapisu wykonanych danych.Opiekun produktu

Mateusz Maślanka
mateusz.maslanka@progea4d.pl