LOADING CLOSE

LP360 Advanced

Aplikacja  LP360 Advanced umożliwia wyodrębnienie i tworzenie warstwy obiektów na podstawie sklasyfikowanej chmury punktów. Oprogramowanie typu Advanced zapewnia użytkownikowi możliwość  dostosowania  parametrów  klasyfikacji  i  ekstrakcji  poprzez  łatwą  w  obsłudze  zakładkę  Point Cloud Task. Ponadto w oknie podglądu widoczna jest chmura punktów  z  ustawionymi  opcjami  filtracji  lub  ekstrakcji. Możliwość podglądu danych w widoku ortogonalnym, perspektywie 3D i w przekroju podłużnym zwiększa wydajność pracy oraz eliminuje ewentualne niejasności dotyczące wyboru odpowiedniego parametru filtracji lub ekstrakcji.

LP360 Advanced  zawiera  wszystkie  narzędzia  dostępne   w   wersji   Standard,  a ponadto:

  • ekstrakcja i klasyfikacja obiektów może być dostosowywana i realizowana w zdefiniowanym obszarze (np. wewnątrz  poligonu);
  • automatyczną filtracja punktów gruntowych;
  • automatyczną klasyfikacja punktów typu low point;
  • automatyczną detekcja płaszczyzn planarnych (np. budynki);
  • generowanie obrysów obiektów na podstawie sklasyfikowanej chmury punktów;
  • obsługa i tworzenie makropoleceń, 
  • interaktywne okno podglądu ułatwiające decyzje odnośnie ustawień i parametrów.


Opiekun produktu

Mateusz Maślanka
mateusz.maslanka@progea4d.pl