LOADING CLOSE

TerraModeler

Aplikacja TerraModeler oferuje możliwość generowania, edycji i zapisu Numerycznego Modelu Terenu oraz Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu w postaci GRID lub TIN. Modele TIN można utworzyć zarówno ze sklasyfikowanej chmury punktów, elementów graficznych czy też plików tekstowych z danymi XYZ. Ponadto aplikacja umożliwia wizualizację modelu w różnych wariantach, np. jako kolorowe zacienione powierzchnie, warstwice, kolorowe siatki trójkątów czy według kierunków nachylenia.

Aplikacja udostępnia również narzędzia do obliczania różnicy objętości pomiędzy dwoma modelami powierzchni. Dodatkowo posiada możliwość ograniczenia zakresu kalkulacji do wyznaczonego miejsca. Jest to łatwy sposób do szacowania objętości nasypów oraz wykopów.


Aplikacja TerraModeler umożliwia

 • import i eksport punktów XYZ z plików ASCII;
 • generowanie NMT, NMPT w postaci GRID lub TIN;
 • generowanie warstwic oraz produktów pochodnych (m.in. mapy kierunków spadków, ekspozycji);
 • modyfikację modelu, usuwanie lub dodawanie punktów;
 • włączanie linii nieciągłości do modelu;
 • filtrację i usuwanie punktów „nadmiarowych”, włączonych do procesu triangulacji;
 • eksport produktów NMT jako obrazy rastrowe w różnych wariantach (skala szarości, 256 kolorów lub 24-bitów) w formatach BMP lub GeoTIFF;
 • zmianę wysokości modelu o stałą wartość lub poprzez funkcję;
 • generowanie statystycznych informacji o modelu (m.in. liczba punktów, liczba trójkątów, zakres współrzędnych modelu);
 • wizualizację profili oraz NMT i NMPT;
 • obliczanie powierzchni i kubatur;
 • obliczanie różnicy objętości pomiędzy dwoma powierzchniami lub między powierzchnią, a szablonem;
 • etykietowanie powierzchni.

TerraModeler Lite jest uproszczoną wersją programu TerraModeler. Służy głównie do tworzenia i wyświetlania modeli TIN oraz obliczania objętości  dla niewielkiej liczby danych.


Opiekun produktu

Mateusz Maślanka
mateusz.maslanka@progea4d.pl