LOADING CLOSE

TerraScan

TerraScan jest główną aplikacją pakietu Terrasolid służącą do wczytywania, przetwarzania i zapisu danych LiDAR. Wykorzystując różnorodne metody automatycznej klasyfikacji i filtracji otrzymuje się błyskawiczne efekty dla milionów punktów.  Manualne narzędzia klasyfikacji zapewniają kontrolę oraz modyfikację uzyskanego rezultatu.

Zarządzanie, przetwarzanie i wizualizacja danych LiDAR to jedynie część możliwości jakie oferuje TerraScan. Przykładem zastosowania aplikacji jest automatyczne tworzenie wektorowych modeli 3D budynków bazujących na chmurze punktów (do LOD2). Narzędzia do sprawdzania i modyfikacji modeli pozwalają stworzyć dokładniejszy model budynku. Inne narzędzia dostępne w TerraScan zapewniają automatyczną digitalizację linii elektroenergetycznych, manualne wstawianie słupów energetycznych, etykietowanie, raportowanie czy korzystanie z narzędzia do analizy zagrożonych obiektów.

Wszechstronność narzędzi do pracy z danymi LiDAR sprawia, że TerraScan jest aplikacją idealną do zadań związanych z wykrywaniem i automatyczną wektoryzacją szyn czy przewodów energetycznych, projektowaniem autostrad, inwentaryzacją ciągów komunikacyjnych, wyznaczaniem mas nasypów czy powierzchni lasów, wyznaczaniem stref zalewowych, generowaniem modeli miast 3D.


Aplikacja TerraScan umożliwia

 • wczytywanie i zapisywanie danych ze skaningu laserowego w różnych formatach (m.in. .xyz, las, asc);
 • definiowanie własnych formatów danych;
 • wczytywanie trajektorii;
 • transformację punktów do różnych układów;
 • automatyczne lub manualne tworzenie projektu z możliwością podziału danych na mniejsze bloki;
 • zaawansowaną automatyczną oraz manualną klasyfikację punktów do różnych klas;
 • usuwanie szumów (tzw. low points);
 • klasyfikację punktów szkieletowych (model keypoint);
 • definiowanie własnych klas, np. dachy, słupy energetyczne itd.;
 • definiowanie oraz stosowanie makr;
 • usuwanie punktów, klas lub pasów nalotu;
 • generowanie modelu terenu z chmury punktów LiDAR;
 • digitalizację w 3D oraz snapowanie do chmury punktów;
 • automatyczne wykrywanie i wektoryzację budynków;
 • kontrolę oraz manualną edycję wektorów budynków;
 • rzutowanie poligonów, linii czy punktów na wybraną klasę chmury punktów;
 • wyświetlanie linii energetycznych i słupów (przekroje, profile);
 • wykrywanie i automatyczną wektoryzację szyn i przewodów energetycznych;
 • określanie linii widoczności czy innych parametrów do wyznaczania oznakowania na drogach (np. ograniczenia podwójną ciągłą linia, czy znak stop przy zachowaniu odpowiedniej odległości).

TerraScan Lite jest uproszczoną wersją programu TerraScan, który umożliwia wizualizację automatycznie sklasyfikowanej chmury punktów.  Dodatkowe możliwości to manualna klasyfikacja, generowanie modelu keypoints i contour keypoints. Aplikacja gwarantuje również opcje manualnej kontroli i modyfikacji wektorowych modeli budynków wygenerowanych w TerraScan.


Opiekun produktu

Mateusz Maślanka
mateusz.maslanka@progea4d.pl