LOADING CLOSE

TerraMatch

TerraMatch jest zaawansowanym narzędziem, które umożliwia poprawę dokładności i jakości surowej chmury punktów ze skaningu lotniczego oraz mobilnego. Aplikacja dokonuje pomiaru różnic pomiędzy powierzchniami z nakładających się pasów nalotu lub pomiędzy ścieżkami ze skaningu mobilnego. Zaobserwowane różnice przeliczane są na wartości korekcyjne, które służą do wyrównania elementów orientacji zewnętrznej poszczególnych skanów. Efektem jest prawidłowe wpasowanie kolejnych zeskanowanych linii.

Dopasowanie danych pozyskanych za pomocą mobilnego skaningu laserowego jest ściśle zależne od jakości sygnału GPS. TerraMatch daje możliwość oszacowania korekt dla całego projektu.

By używać aplikacji, niezbędne jest wstępne przetworzenie danych w TerraScan (m.in. klasyfikacja, numeracja linii nalotu), ale zadania te mogą być wykonane przez innego użytkownika na innym stanowisku.


Aplikacja TerraMatch umożliwia

  • obliczenie parametrów kalibracji systemu skanowania;
  • korekcję elementów kątowych orientacji platformy systemu skanowania (Pitch, Roll, Heading) oraz mirror scale;
  • korekcję wysokości dZ dla poszczególnych szeregów;
  • definiowanie tarcz sygnałowych i ich automatyczne wykrywanie;
  • wpasowanie zeskanowanych linii.

Opiekun produktu

Mateusz Maślanka
mateusz.maslanka@progea4d.pl