LOADING CLOSE

TerraPhoto

TerraPhoto jest zaawansowaną aplikacją, która umożliwia utworzenie ortofotomapy oraz prawdziwej ortofotomapy. Jest przeznaczona szczególnie do pracy ze zdjęciami, które zostały wykonane podczas lotniczego skaningu laserowego. Do ortorektyfikacji  TerraPhoto wykorzystuje model terenu wygenerowany z danych  LiDAR (w TerraModeler), dzięki czemu cały proces można wykonać bez znajomości punktów terenowych. Niektóre z nich mogą jedynie posłużyć do kontroli jakości. Aplikacja ta oferuje również możliwość generowania tzw. „ortho3D”, które tworzone jest na podstawie zagęszczenia chmur punktów ALS (gęstość chmury odpowiada liczbie pikseli zdjęcia) z jednoczesnym przejęciem koloru od piksela synchronicznie wykonywanych zdjęć lotniczych.


Aplikacja TerraPhoto umożliwia

  • czytanie rastrów georeferencyjnych w wielu formatach ( GeoTIFF, ECW, TIFF, BMP, CIT, COT, RLE, PIC, PCX, GIF, JPG, JP2, PNG);
  • ortorektyfikację zdjęć lotniczych;
  • manualne, pół-automatyczne i automatyczne metody wyszukiwania punktów wiążących;
  • wyrównanie bloku zdjęć;
  • mozaikowanie rastrów;
  • generowanie ortofotomapy i prawdziwej ortofotomapy;
  • automatyczne wyrównanie tonalne obrazów;
  • wyświetlanie rastrów jako podkład mapowy;
  • tworzenie animacji;
  • generowanie scen modeli miast 3D.

TerraPhoto Lite jest uproszczoną wersją TerraPhoto, którą można wykorzystać do wyświetlania rastrów jako podkłady. Aplikacja nie zawiera narzędzi do ortorektyfikacji.


Opiekun produktu

Mateusz Maślanka
mateusz.maslanka@progea4d.pl