LOADING CLOSE

Terrasolid

Nasza firma ProGea 4D jest autoryzowanym polskim przedstawicielem firmy Terrasolid. Oprogramowanie Terrasolid to pakiet aplikacji wykorzystywany na całym świecie przez geodetów, inżynierów, projektantów, planistów oraz wszystkich, którym zależy na profesjonalnym przetwarzaniu i wykorzystaniu danych z lotniczego i mobilnego skaningu laserowego. Pakiet Terrasolid składa się z kilku aplikacji, spośród których najważniejsze-to:TerraScan,TerraMatch, TerraModeler, TerraPhoto, TerraStereo. Każda z nich samodzielnie spełnia wymagania konkretnego zadania, jednakże najlepiej wykorzystać ich potencjał stosując je razem. Zaletą pakietu Terrasolid jest działanie w środowisku CAD w programie MicroStation firmy Bentley, który daje możliwość korzystania z narzędzi do wizualizacji, manipulacji, digitalizacji czy plotowania, a  który zostaje rozszerzony o wiele dodatkowych modułów do pracy z chmurą punktów.

Główne możliwości pakietu Terrasolid:

  • automatyczne i manualne przetwarzanie chmury punktów,
  • wyrównywanie danych LiDAR,
  • generowanie modeli powierzchni,
  • rektyfikacja zdjęć i wykonywanie ortofotomapy.