LOADING CLOSE

Ekspertyzy przyrodnicze

Oferta z zakresu usług dot. dokumentacji przyrodniczej

  • Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych
  • Inwentaryzacja roślin naczyniowych
  • Monitoring gatunków roślin i zwierząt
  • Opracowanie Planu Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000
  • Opracowanie Programu Działań Ochronnych dla obszarów Natura 2000
  • Opracowanie Planu Ochrony dla parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów
  • Ekspertyzy przyrodnicze siedlisk i gatunków
  • Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na potrzeby inwestycji i dokumentacji planistycznych

 


Inne nasze projekty