LOADING CLOSE

Nasi trenerzy

Mateusz Maślanka

Obecnie Kierownik Działu Sprzedaży i Rozwoju Rynku w firmie ProGea 4D, wcześniej kierownik Działu Szkoleń i Marketingu w Firmie ProGea Consulting. Od początku kariery zawodowej związany z dostarczaniem zaawansowanych produktów przestrzennych. Wdraża z powodzeniem rozwiązania z zakresu GIS, teledetekcji i technologii LiDAR koncentrując się głownie na integracji wspomnianych środowisk danych. Swoimi kompetencjami wspiera działania dotyczące planowania przestrzennego, zarządzania miastem, modelowania 3D, leśnictwa oraz rolnictwa. Odpowiedzialny jest za dystrybucję i przetwarzanie zobrazowań satelitarnych Planet, DigitalGlobe, SIIS, a także aplikacji do przetwarzania danych LiDAR i GIS oraz wizualizacji kartograficznej. Szkoleniowiec z pasją i długoletnim doświadczeniem. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego o specjalności Systemy Informacji Geograficznej, obecnie doktorant tejże uczelni w dziedzinie Nauki o Ziemi, w dyscyplinie geografia.

Katarzyna Turek

Aktualnie Młodszy specjalista ds. szkoleń i teledetekcji w firmie ProGea 4D. Odpowiedzialna za wsparcie sprzedaży oraz przetwarzanie zobrazowań satelitarnych Planet, DigitalGlobe i SI Imaging Services, szczególnie na potrzeby monitoringu środowiska, zarządzania kryzysowego, leśnictwa, czy rolnictwa. Ponadto trener z zakresu przetworzeń GIS oraz teledetekcji. Absolwentka specjalności Metody Informatyczne w Ochronie Środowiska, realizowanej na Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie.

Kinga Wenglorz

Obecnie Młodszy specjalista ds. teledetekcji w ProGea 4D. W firmie odpowiedzialna za przetwarzanie danych teledetekcyjnych, sprzedaż zobrazowań satelitarnych oraz prowadzenie szkoleń z zakresu GIS i teledetekcji. Zainteresowana przede wszystkim wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych w administracji publicznej i samorządowej, instytutach meteorologii i gospodarki wodnej, krajowych i regionalnych zarządach gospodarki wodnej, urzędach morskich, kopalniach oraz firmach ubezpieczeniowych. Absolwentka specjalności z zakresu Systemów Informacji Geograficznej na Uniwersytecie Śląskim.

Kinga Szerszeń

W firmie ProGea pracuje jako specjalista ds. środowiska i architekt krajobrazu przy inwentaryzacjach zieleni. Odpowiedzialna również za szkolenia z obsługi aplikacji R3 TREES, narzędzia WebGIS, służącego m.in. do zarządzania zielenią miejską, małą architekturą, urządzeniami zabawowymi. Absolwentka Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Pasjonatka ogrodnictwa, przyrody i podróży, szczególnie zainteresowana doborem gatunków roślin przystosowanych do warunków panujących w mieście.