LOADING CLOSE

Podstawy przetwarzania danych w oprogramowaniu QGIS

Szkolenie z popularnego i bardzo dobrze rozbudowanego oprogramowania GIS typu Open Source, podczas którego uczestnicy dowiedzą się jak za pomocą darmowego oprogramowania przeprowadzać analizy przestrzenne, wykorzystując w tym celu zdjęcia lotnicze, mapy wektorowe, mapy topograficzne i inne źródła danych geograficznych. Trenerzy uwzględniają indywidualne zainteresowania kursantów prowadząc szkolenia w taki sposób, aby maksymalnie dostosować je do ich potrzeb.


Cel szkolenia

Celem szkolenia „Podstawy przetwarzania danych w oprogramowaniu QGIS” jest przybliżenie możliwości programu QGIS oraz przekazanie wiedzy umożliwiającej ich praktyczne zastosowanie w codziennej pracy. Uczestnik po zakończeniu szkolenia będzie potrafił wdrożyć różnorodne narzędzia tego oprogramowania, pozwalające znacznie ułatwić, przyspieszyć i polepszyć rezultaty pracy z danymi przestrzennymi typu GIS, korzystając tylko i wyłącznie z rozwiązań typu Open Source.


Poruszane zagadnienia

 • Wstęp do oprogramowania QGIS.
 • Konfiguracja ustawień programu.
 • Zapoznanie się ze strukturą warstw w oprogramowaniu.
 • Wykonywanie zadań na danych rastrowych i wektorowych.
 • Zapytania i działania na tabeli atrybutów.
 • Przeprowadzanie selekcji danych poprzez zapytania i działania atrybutowe.
 • Wykorzystanie kalkulatora pól w celu wykonywania matematycznych analiz danych.
 • Poznanie funkcji automatycznego etykietowania obiektów.
 • Selekcja danych z wykorzystaniem zapytań przestrzennych.
 • Wykonywanie prostych analiz przestrzennych bazujących na różnych scenariuszach zdarzeń.
 • Poznanie możliwości dodawania warstw Web Map Service (WMS) i Web Feature Service (WFS) oraz ich możliwych zastosowań.
 • Zapoznanie się z procesem pobierania i stosowania ,,wtyczek” rozszerzających możliwości aplikacji.
 • Tworzenie kompozycji mapowych z wykorzystaniem oprogramowania QGIS.

Czas trwania szkolenia

2 dni


Zapisz się


 Opiekun szkoleń

Mateusz Maślanka
mateusz.maslanka@progea4d.pl