LOADING CLOSE

Podstawy przetwarzania danych w oprogramowaniu SAGA GIS

Szkolenie „Podstawy przetwarzania danych w oprogramowaniu SAGA” jest dedykowane osobom rozpoczynającym pracę z Systemami Informacji Geograficznej w oprogramowaniu SAGA. Na szkolenie składają się moduły tematyczne dotyczące możliwości importu, modyfikowania i wizualizacji danych przestrzennych, wykonywania analiz GIS oraz tworzenia kompozycji mapowych z użyciem oprogramowania typu Open Source.


Cel szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił korzystać z oprogramowania SAGA w sposób, umożliwiający mu integrację danych przestrzennych typu wektorowego, rastrowego i chmury punktów, a także ich przetwarzania i wizualizacji. Ponadto, podczas szkolenia pozna proste metody wykonywania analiz przestrzennych z użyciem Numerycznego Modelu Terenu będących wstępem do zaawansowanego użytkowania programu.


Poruszane zagadnienia

 • Omówienie środowiska SAGA i jego poszczególnych komponentów.
 • Import danych do programu.
 • Wizualizacja danych przestrzennych w oknie mapy oraz możliwości jej edycji.
 • Nadawanie oraz zmiana układu współrzędnych danych.
 • Selekcja danych (zapytania atrybutowe).
 • Eksport danych do wybranych formatów.
 • Numeryczne Modele Terenu, ich analiza i możliwości wykorzystywania.
 • Tworzenie profili terenowych.
 • Wykonywanie analiz przestrzennych w środowisku SAGA GIS.
 • Możliwości wykorzystania i pracy na chmurze punktów LiDAR.
 • Tworzenie kompozycji mapowych z wykorzystaniem programów typu Open Source.

Czas trwania szkolenia

2 dni


Zapisz się


Opiekun szkoleń

Mateusz Maślanka
mateusz.maslanka@progea4d.pl