LOADING CLOSE

Python w środowisku GIS

Założeniem szkolenia jest zaznajomienie z możliwościami, jakie daje zastosowanie programowania w codziennych zadaniach analityka GIS. Język Python wybrano ze względu na popularne wykorzystanie w automatyzacji procesów przetwarzania danych przestrzennych i atrybutowych, korzystając z programów GIS takich, jak ArcGIS for Desktop oraz QGIS Desktop. Szkolenie ugruntowuje solidną wiedzę z podstaw programowania w tym języku, przedstawia schemat przeprowadzania analiz informacji geogracznej z zastosowaniem bibliotek ArcPy, GDAL czy OGR oraz wskazuje tok działania w środowisku PyQGIS prowadzący do tworzenia autorskich wtyczek dla programu QGIS.

Szkolenie zostało podzielone na 3 części:

 • Podstawy programowania w języku Python;
 • Python dla ArcGIS;
 • Python dla QGIS.

Plan szkolenia

Postawy programowania w języku Python (11h)

 • Zapoznanie ze zintegrowanym środowiskiem programistycznym;
 • Definiowanie zmiennych, rozróżnianie typów wprowadzanych danych, formatowanie danych tekstowych;
 • Zapoznanie ze sposobami przechowywania danych;
 • Zastosowanie pętli umożliwiających iteracyjne przetwarzanie danych, zwiększające automatyzacje pracy;
 • Raportowanie swoich dotychczasowych działań w projekcie;
 • Zachowywanie kultury programowania;
 • Obsługa wyjątków i błędów;
 • Zadania do samodzielnego wykonania.
Python dla ArcGIS (5h)

 • Praca w komercyjnym oprogramowaniu Esri ArcGIS for Desktop korzystając z biblioteki ArcPy;
 • Odczytywanie informacji przestrzenno-atrybutowych;
 • Tworzenie i uaktualnianie istniejących danych;
 • Poznanie struktury zapytań w języku SQL;
 • Automatyzacja analizy GIS na podstawie danych nt. stanu środowiska.

 

 

Python dla QIS (8h)

 • Praca w darmowym oprogramowaniu QGIS korzystając z bibliotek GDAL i OGR;
 • Zapoznanie z przetwarzaniem danych z linii poleceń programu QGIS;
 • Pisanie własnych skryptów geoprocessingu, uruchamianych w formie narzędzia interfejsowego;
 • Przygotowanie autorskiej wtyczki do programu QGIS o spersonalizowanym wyglądzie.

 

 


Czas trwania szkolenia

3 dni


Zapisz się


Opiekun szkoleń

Mateusz Maślanka
mateusz.maslanka@progea4d.pl