LOADING CLOSE

Wstęp do analiz przestrzennych w oprogramowaniu ArcGIS

Wstęp do analiz przestrzennych w oprogramowaniu ArcGIS został przygotowany dla osób uczestniczących w szkoleniu z „Podstaw przetwarzania danych w oprogramowaniu ArcGIS”, ale chcących poszerzać dalszą wiedzę w zakresie rozszerzeń Spatial Analyst czy też 3D Analyst. Podczas szkolenia poruszane są zagadnienia związane z zaawansowaną pracą na tabelach atrybutów oraz wykorzystywane są funkcje ekstrakcji i nakładania danych wektorowych. Dodatkowo, w trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną funkcje przetwarzania danych rastrowych w tym rektyfikacji, tworzenia mozaiki, przycinania, konwersji czy reklasyfikacji.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia dotyczącego „Wstępu do analiz przestrzennych w oprogramowaniu ArcGIS” uczestnik nabędzie wiedzę dotyczącą przetwarzania podstawowych analiz przestrzennych związanych z danymi wektorowymi i rastrowymi. Ponadto zostanie zaznajomiony z opcjami przetwarzania danych rastrowych wykorzystując narzędzia: rektyfikacji, mozaikowania i konwersji a także z możliwością automatyzacji procesów i przetwarzania danych w trybie wsadowym z użyciem modułu ModelBuilder.


Poruszane zagadnienia

  • Praca na tabelach atrybutów (łączenie tabel, selekcja atrybutów, tworzenie kolumn, analizy statystyczne, eksport tabel, kalkulator pól i obliczenie geometrii).
  • Narzędzia ekstrakcji oraz analizy nakładania danych wektorowych (Erase, Identity, Intersect, Spatial Join, Symmetrical Difference, Union, Update).
  • Narzędzia generalizacji.
  • Konwersja danych wektorowych.
  • Generowanie modeli wysokościowych z wykorzystaniem danych LiDAR.
  • Rektyfikacja, tworzenie mozaiki danych rastrowych.
  • Przycinanie, konwersja i reklasyfikacja danych rastrowych.
  • Przetwarzanie danych rastrowych i wektorowych w trybie wsadowym wykorzystując narzędzie ModelBuilder.

Czas trwania szkolenia

1 dzień


Zapisz się


 Opiekun szkoleń

Mateusz Maślanka
mateusz.maslanka@progea4d.pl