LOADING CLOSE

Wykonywanie analiz przestrzennych z wykorzystaniem rozszerzenia 3D Analyst

Szkolenie jest poświęcone zagadnieniom, pozwalającym poznać funkcje i możliwości rozszerzenia 3D Analyst dla oprogramowania ArcGIS. Uczestnik zapozna się z procesem integracji danych 2D i 3D, ich wizualizacji w widoku 3D, a także wykonywania na ich podstawie zaawansowanych analiz wielokryterialnych z użyciem produktów 3D Analyst. Podczas szkolenia zostanie położony szczególny nacisk na praktyczne wykorzystanie aplikacji ArcView, która wraz z rozszerzeniem 3D Analyst tworzy kompleksowe narzędzie do tworzenia, modyfikacji, analizy, a także wizualizacji danych typu 3D.


Cel szkolenia

Uczestnik po ukończeniu szkolenia będzie potrafił wykonywać zaawansowane analizy wielokryterialne przy użyciu danych typu 3D takie jak Numeryczne Modele Terenu czy modele budynków 3D. Dodatkowo zdobędzie umiejętności generowania takich modeli za pomocą narzędzi 3D Analyst, czy też poprzez konwersję danych 2D. Podczas szkolenia pozna możliwości wizualizacji danych, a także produkty możliwe do wygenerowania przy użyciu dodatku 3D Analyst będące wsparciem w skomplikowanych analizach przestrzennych.


Poruszane zagadnienia

  • Zapoznanie się z aplikacjami ArcGlobe oraz ArcScene.
  • Generowanie Numerycznych Modeli Terenu na podstawie plików tekstowych.
  • Import danych o formacie multipatch i .las oraz poznanie możliwości ich wykorzystania.
  • Konwertowanie danych 2D na dane typu 3D.
  • Tworzenie i modyfikacja danych wektorowych typu 3D.
  • Generowanie profili terenowych, map warstwicowych, widoczności, nachylenia, ekspozycji.
  • Symbolizacja danych wektorowych w widoku 3D w oprogramowaniu ArcScene.
  • Wykonywanie algebry map i analiz wielokryterialnych dla danych przestrzennych typu 3D dla różnych scenariuszy zdarzeń.
  • Automatyzacja procesów z użyciem modułu ModelBuilder.
  • Wykonywanie animacji dla modelu 3D terenu w aplikacji ArcScene.

Czas trwania szkolenia

2 dni


Zapisz się


 Opiekun szkoleń

Mateusz Maślanka
mateusz.maslanka@progea4d.pl