LOADING CLOSE

Podstawy przetwarzania danych LiDAR w aplikacji LP360

Szkolenie „Podstawy przetwarzania danych LiDAR w aplikacji LP360” jest skierowane do osób, zainteresowanych przetwarzaniem chmur punktów za pomocą zaawansowanych narzędzi zaprojektowanych specjalnie do tego celu. Uczestnik tego szkolenia będzie miał możliwość zapoznania się z funkcjonalnością oprogramowania LP360, będącego zarówno samodzielnym produktem jak i nakładką na aplikację ArcGIS. W związku z tym, zdobędzie on umiejętność pełnego wykorzystywania danych LiDAR oraz ich integracji z danymi innego typu w celu wykonywania kompleksowych analiz GIS.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia „Podstawy przetwarzania danych LiDAR w aplikacji LP360” uczestnik będzie potrafił wczytywać, wizualizować oraz przetwarzać dane LiDAR stosownie do swoich potrzeb. Zdobędzie także umiejętność generowania produktów pochodnych LiDAR, a także ich modyfikacji z użyciem linii nieciągłości terenu, przydatnej np. przy modelowaniu dolin rzecznych. W trakcie szkolenia zostaną mu przedstawione możliwości automatyzacji przeprowadzanych operacji, jak również nadawanie dodatkowych atrybutów plikom typu shapefile z wykorzystaniem danych LiDAR.


Poruszane zagadnienia

 • Wprowadzenie do oprogramowania LP360;
 • Wizualizacja danych w oknie 2D, 3D oraz w oknie przekrojów;
 • Manualna i automatyczna klasyfikacja chmury punktów;
 • Klasyfikacja chmury punktów z użyciem plików typu SHP oraz atrybutu intensywności;
 • Kontrola jakości danych LiDAR;
 • Generowanie Numerycznego Modelu Terenu, Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu, Znormalizowanego Numerycznego Pokrycia Terenu;
 • Generowanie produktów pochodnych modeli terenu: map warstwicowych, nachylenia, ekspozycji, cieniowanego modelu terenu, pojedynczych i seryjnych profili terenowych;
 • Zapoznanie się z możliwościami edycji modeli terenu z użyciem linii nieciągłości terenu;
 • Generowanie obrysów dla klas chmury punktów (np. budynki, roślinność);
 • Automatyzacja procesów z wykorzystaniem przetwarzania wsadowego danych LiDAR;
 • Analizy objętości i normalizacja chmury punktów;
 • Nadawanie wartości wysokości plikom typu SHP.

Czas trwania szkolenia

3 dni


Zapisz się 


Opiekun szkoleń

Mateusz Maślanka
mateusz.maslanka@progea4d.pl