LOADING CLOSE

Podstawy przetwarzania danych LiDAR w aplikacji Terrasolid

„Podstawy przetwarzania danych LiDAR w aplikacji Terrasolid” to szkolenie prezentujące możliwości czterech głównych modułów oprogramowania Terrasolid: TerraScan, TerraModeler, TerraPhoto oraz TerraMatch, będących wysoce profesjonalnym narzędziem do przetwarzania chmur punktów w środowisku Bentley Microstation. W ramach zajęć, uczestnik szkolenia będzie miał możliwość zapoznania się z rozwiązaniami typu CAD, pozwalającymi mu m.in. na generowanie produktów pochodnych danych LiDAR takich jak generowanie map warstwicowych czy modeli 3D budynków, a także pozna możliwości modyfikacji chmur punktów w celu dostosowywania jej do własnych potrzeb.


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat pracy z oprogramowaniem Terrasolid, dzięki której będą potrafili wykorzystać przewagę, jaką niesie ze sobą wykorzystanie danych pozyskanych metodą skaningu laserowego nad tradycyjnymi metodami pomiarów. Szkolenie przybliża kursantom narzędzia pozwalające na pozyskiwanie różnorodnych informacji z danych LiDAR, zaawansowaną modyfikację chmury punktów, a także szybkie pozyskiwanie jej produktów pochodnych, będących niezbędnym wsparciem w różnych procesach inwestycyjnych.


Poruszane zagadnienia

  • Wprowadzenie do oprogramowania Terrasolid oraz jego głównych modułów (TerraScan, TerraModeler, TerraPhoto, TerraMatch).
  • Manualna oraz automatyczna klasyfikacja chmury punktów.
  • Wyrównanie chmury punktów.
  • Integracja widoku chmury punktów z widokiem Google Earth.
  • Kolorowanie chmury punktów na podstawie zobrazowań lotniczych.
  • Generowanie produktów pochodnych danych LiDAR: profili terenowych, map warstwicowych, Numerycznego Modelu Terenu (NMT), Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT), Znormalizowanego Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (zNMPT).
  • Tworzenie ortofotomapy i prawdziwej ortofotomapy.
  • Obliczanie objętości mas ziemnych.
  • Generowanie i teksturowanie modeli 3D budynków na poziomie LOD2.
  • Detekcja linii energetycznych i ewentualnych konfliktów.

Czas trwania szkolenia

3 dni


Zapisz się 


 Opiekun szkoleń

Mateusz Maślanka
mateusz.maslanka@progea4d.pl