LOADING CLOSE

Podstawy przetwarzania danych LiDAR w oprogramowaniu typu OpenSource

Szkolenie „Podstawy przetwarzania danych LiDAR w oprogramowaniu typu Open Source” jest przeznaczone dla osób chcących wykorzystywać dane pozyskane metodą lotniczego skanowania laserowego z użyciem darmowego oprogramowania. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane aplikacje, których funkcje uzupełniają się nawzajem, dzięki czemu uczestnik szkolenia pozna narzędzia pozwalające na wydajne użytkowanie chmur punktów.


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ideą oraz potencjałem lotniczego skanowania laserowego, a także możliwością wykorzystywania chmury punktów z użyciem wolnego oprogramowania. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił w efektywny sposób wizualizować dane LiDAR, wyodrębniać punkty o zadanych parametrach, a także generować różnorodne produkty pochodne chmury punktów niezbędne do analiz przestrzennych.


Poruszane zagadnienia

 • Charakterystyka danych LiDAR.
 • Pozyskiwanie informacji z nagłówka chmury punktów.
 • Wizualizacja chmury punktów w oknie 2D i 3D za pomocą zadanych atrybutów.
 • Eksport danych LiDAR do uniwersalnych formatów wektorowych i rastrowych.
 • Filtracja chmur punktów po zadanych parametrach.
 • Tworzenie Numerycznego Modelu Terenu, Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu oraz Znormalizowanego Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu.
 • Analiza drzewostanu z użyciem danych LiDAR (Model Koron Drzew, lokalizacja wierzchołków drzew, obliczanie gęstości drzewostanu).
 • Generowanie obrysów poszczególnych klas chmur punktów.
 • Rozrzedzanie danych LiDAR.
 • Generowanie map hipsometrycznych, warstwicowych i modeli TIN.
 • Normalizacja chmury punktów.
 • Kompresja plików LAS.
 • Klasyfikacja gruntu.
 • Tworzenie obrazów na bazie atrybutów chmur punktów.
 • Ograniczanie danych LiDAR do zadanego obszaru.
 • Uzyskiwanie informacji statystycznych o chmurze punktów.
 • Łączenie bloków danych LiDAR.
 • Analiza skupień parametrów chmur punktów.

Używane oprogramowanie

LP360 Viewer, SAGA, Fusion, QGIS oraz LAStools (oprogramowanie darmowe dla osobistego użytku).


Czas trwania szkolenia

3 dni


Zapisz się 


Opiekun szkoleń

Mateusz Maślanka
mateusz.maslanka@progea4d.pl