LOADING CLOSE

Zaawansowana praca z użyciem danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego ALS

Podczas szkolenia z „Zaawansowanej pracy z użyciem danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego” omawiane są rozmaite sposoby przetwarzania danych LiDAR w zróżnicowanym środowisku aplikacyjnym. W trakcie zajęć zostaną zastosowane zaawansowane funkcje przetwarzania danych LiDAR w takich programach jak: ArcGIS, LiS, LP360, LASTools, SAGA, QGIS, Terrasolid.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił dobrać odpowiednią aplikację pozwalającą na przetwarzanie danych LiDAR do zakresu swoich zainteresowań. Ponadto dzięki zaprezentowaniu różnych możliwości przetwarzania danych LiDAR uczestnik będzie mógł wykorzystać dane pochodzące z lotniczego skanowania laserowego w codziennej pracy na najwyższym poziomie.


Poruszane zagadnienia

 • Detekcja drzew wraz z określeniem podstawowych parametrów.
 • Wskaźniki struktury przestrzennej roślinności i obszarów zabudowanych.
 • Detekcja obiektów archeologicznych.
 • Generowanie prawdziwej ortofotomapy.
 • Analiza ruchów masowych.
 • Analiza zmian objętości mas ziemnych.
 • Wykorzystanie linii nieciągłości ternu w celu modelowania przebiegu cieku wodnego.
 • Analiza skutków spiętrzenia wody w wyniku budowy zapory wodnej.
 • Przestrzenne rozmieszczenie nasłonecznienia na dachach budynków.
 • Analiza widoczności trasy turystycznej oraz wykonywanie profili podłużnych.
 • Analiza widoczności przejazdu kolumny rządowej.
 • Identyfikacja przeszkód dla ruchu lotniczego.
 • Generowanie budynków 3D na poziomie LOD2.
 • Analiza wielokryterialna lokalizacji farm wiatrowych.

Czas trwania szkolenia

2 dni


Opiekun szkoleń

Mateusz Maślanka
mateusz.maslanka@progea4d.pl