LOADING CLOSE

Analiza Obiektowa Obrazów (OBIA) na poziomie podstawowym

Warsztaty „Analiza Obiektowa Obrazów (OBIA) na poziomie podstawowym” prezentują techniki klasyfikacji obiektowej przy wykorzystaniu oprogramowania eCognition (TRIMBLE). Szkolenie dedykowane jest dla uczestników początkujących, nie posiadających doświadczenia w klasyfikacji danych teledetekcyjnych metodą obiektową. W trakcie trwania szkolenia zostaną zaprezentowane podstawowe algorytmy klasyfikacji danych, takie jak: segmentacja obrazu, tworzenie podstawowych reguł klasyfikacyjnych oraz ich dobór w zależności od specyfiki danych przestrzennych i oczekiwanych wyników analiz.


Cel szkolenia

Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestnika z podstawami teoretycznymi dotyczącymi analizy obiektowej, jak i ich praktycznego wykorzystania w oprogramowaniu eCognition (Trimble). Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił zaimplementować różnorodne dane do programu, samodzielnie tworzyć reguły klasyfikujące oraz dostosowywać je do spodziewanych wyników analiz.


Poruszane zagadnienia

  • Wprowadzenie do oprogramowania eCognition (Trimble);
  • Założenie projektu oraz ograniczenie zasięgu analizy danych do obszaru zainteresowania;
  • Wyświetlanie danych w różnych kombinacjach kanałów i ich wagowanie;
  • Zapoznanie się i dostosowanie interfejsu eCognition Developer do pracy z danymi teledetekcyjnymi (personalizacja ustawień);
  • Tworzenie zbioru reguł klasyfikacyjnych (ang. rule set);
  • Przegląd podstawowych algorytmów i cech klasyfikacyjnych;
  • Przegląd wybranych metod segmentacji obrazów (multiresolution segmentation, chessboard segmentation, quadtree based segmentation oraz multi-threshold segmentation);
  • Algorytmy klasyfikacyjne oraz ich zastosowanie do różnych typów danych teledetekcyjnych;
  • Data Fusion.

Czas trwania szkolenia

2 dni


Zapisz się 


Opiekun szkoleń

Mateusz Maślanka
mateusz.maslanka@progea4d.pl