LOADING CLOSE

Analiza Obiektowa Obrazów (OBIA) na poziomie zaawansowanym

Szkolenie „Analiza Obiektowa Obrazów (OBIA) na poziomie zaawansowanym” odbywa się przy wykorzystaniu oprogramowania eCognition (TRIMBLE) i przeznaczone jest dla uczestników, którzy mają podstawową wiedzę teoretyczną oraz praktyczną dotyczącą obiektowej analizy danych bądź też uczestniczyli w warsztatach „OBIA podstawowa”.


Cel szkolenia

Celem warsztatów „OBIA zaawansowana”  jest poznanie najważniejszych algorytmów oraz narzędzi języka CNL (ang. Cognition Network Language), dostępnych w oprogramowaniu eCognition (Trimble), niezbędnych do przeprowadzania zaawansowanych analiz GEOBIA.

Ponadto uczestnik warsztatów pozna możliwości wykorzystania danych z lotniczego skanowania laserowego (ALS LiDAR) podczas tworzenia algorytmów klasyfikacyjnych.


Poruszane zagadnienia

  • Analiza możliwości definiowania klas pokrycia terenu (LULC) w aspekcie różnych danych teledetekcyjnych. Użycie temporalnych warstw pochodnych.
  • Poziomy (Levels), regiony (Regions) oraz mapy (Maps) w oprogramowaniu eCognition Developer (Trimble).
  • Wykorzystanie danych LiDAR w procesie klasyfikacyjnym.
  • Klasyfikacja GEOBIA z wykorzystaniem logiki rozmytej (Fuzzy Logic).
  • Generalizacja wyników klasyfikacji GEOBIA.
  • Stosowanie warunków if else przy tworzeniu reguł klasyfikacyjnych (rule set).
  • Wykorzystanie zmiennych typu: scene variables, class variables, arrays.
  • Analizy lokalne. Dziedziny algorytmów: super object, sub objects, neighbour image object, current image object, image object list.

Czas trwania szkolenia

2 dni


Zapisz się 


Opiekun szkoleń

Mateusz Maślanka
mateusz.maslanka@progea4d.pl