LOADING CLOSE

Teledetekcja w oprogramowaniu QGIS

Warsztaty „Podstawy teledetekcji” przeznaczone są dla uczestników nieposiadających doświadczenia w analizie danych teledetekcyjnych. W trakcie trwania szkolenia omówione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące pozyskiwania i przetwarzania zobrazowań satelitarnych oraz ich praktycznego zastosowania. Techniki analizy będą zaprezentowane na przykładzie programu QGIS i wtyczek tej aplikacji. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z teoretycznymi podstawami teledetekcji wraz z praktycznymi przykładami.


Cel szkolenia

Warsztaty mają na celu zapoznanie kursantów z teoretycznymi podstawami teledetekcji oraz ich praktycznym zastosowaniem w przeznaczonym do tego oprogramowaniu. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą posiadać wiedzę na temat pozyskiwania i przetwarzania zobrazowań satelitarnych w zakresie gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, rolnictwa czy leśnictwa.


Poruszane zagadnienia

  • Charakterystyka obrazu cyfrowego – podstawowe parametry danych teledetekcyjnych (rozdzielczość przestrzenna, spektralna, czasowa i radiometryczna);
  • Źródła danych teledetekcyjnych, zobrazowania ogólnodostępne i komercyjne;
  • Wykonywanie korekcji geometrycznej i ortorektyfikacji;
  • Filtracja obrazów – usuwanie szumów, wyodrębnienie krawędzi;
  • Tworzenie kompozycji barwnych i analiza krzywych spektralnych;
  • Integracja danych o różnych rozdzielczościach;
  • Mapa temperatury;
  • Indeksy wegetacji: RVI, NDVI, SAVI (soil), NDSI, LAI;
  • Detekcja zmian (dane z różnych okresów) – urbanizacja, wysuszanie zbiorników wodnych, wylesianie, skutki pożarów;
  • Klasyfikacja nadzorowana i nienadzorowana.

Czas trwania szkolenia

2 dni


Zapisz się 


Opiekun szkoleń

Mateusz Maślanka
mateusz.maslanka@progea4d.pl