LOADING CLOSE

KOMPSAT-2

KOMPSAT-2 jest drugim z generacji satelitów koreańskiego konsorcjum badawczego KARI, zaraz po wygaszonym już KOMPSAT-1. Rejestruje codziennie powierzchnię ok 1 700 000 km2 z wysokości 685 km w 4 kanałach spektralnych i rozdzielczości przestrzennej 1.0 m. Dzięki zachowaniu zakresów długości fal zbliżonych do kanałów spektralnych satelity Landsat-7, zobrazowania te są ze sobą kompatybilne, co może mieć duże znaczenie przy porównywaniu wskaźników środowiskowych i innych parametrów (to samo dla KOMPSAT-3 i KOMPSAT-3A). Satelita ten obrazuje od 28 lipca 2006, dzięki czemu dostępne jest również bogate archiwum pozyskanych przez lata zobrazowań.

Zobrazowania dostępne są w 2 różnych stopniach przetworzenia:
– produkt 1R – po przeprowadzonej korekcji radiometrycznej i sensora, w formacie TIFF;
– produkt 1 G – po korekcji radiometrycznej i sensora, a także zortorektyfikowany, w formacie GeoTIFF.

Ponadto użytkownik ma do wyboru, czy dane otrzyma w formie gotowego obrazu na którym został przeprowadzony pansharpening, czy w postaci osobnych kanałów (R, G, B, NIR + kanał panchromatyczny).


Specyfikacja

Rozdzielczość przestrzenna

Kanał panchromatyczny: 1.0 m

Kanały wielospektralne: 4.0 m

Kanały spektralne

Panchromatyczny: 500 – 900 nm

Wielospektralne:

Blue: 450-520 nm

Green: 520 – 600 nm

Red: 600-690 nm

NIR: 760-900 nm

Dzienna rejestracja

1 700 000 km2

Rozdzielczość radiometryczna

10 bitów

Czas rewizyty

średnio 3.5 dnia


Opiekunowie produktu

Mateusz Maślanka
mateusz.maslanka@progea4d.pl