LOADING CLOSE

PlanetScope

Konstelacja nanosatelitów PlanetScope jest innowacyjnym produktem amerykańskiej firmy Planet. Wspomniana spółka utworzyła i rozmieściła w przestrzeni okołoziemskiej ok. 200 nanosatelitów zapewniając pełną operacyjność systemu. Każdego dnia konstelacja pozyskuje ok. 150 mln km2 obrazów (4 kanały spektralne B, G, R, NIR) o wysokiej rozdzielczości (GSD ~ 3.0 m) zapewniając tym samym pełne pokrycie wszystkich lądów. Pojedyncze satelity konstelacji PlanetScope nazywane są nanosatelitami Dove, ponieważ mają wymiary zaledwie 10x10x30 cm i ważą niespełna 5 kg.

Ponadto rewolucyjność pomysłu firmy Planet polega na odejściu od typowej dystrybucji pojedynczych scen satelitarnych. W zamian klientowi oferowany jest dostęp do API lub wygodnej platformy internetowej Planet Explorer za pomocą których, klient może sam dokonywać wyboru interesujących go obrazów, a następnie pobierać je w celu wykonywania dalszych przetwarzań na swoim komputerze.


Planet oferuje swoje produkty w trzech formatach:

– Produkt nieprzetworzony – 12-bitowy produkt poprawny radiometrycznie i sensorycznie, przed korekcją geometryczną. Producent zapewnia współczynniki wielomianu (RPCs) niezbędne do wykonania korekcji geometrycznej.

– Produkt analityczny – 12-bitowy dane dostarczone w postaci 16-bitowego pliku o rozszerzeniu GeoTIFF bez barwnej korekcji. Produkt przeznaczony do zastosowań analitycznych i naukowych.

– Produkt wizualny – zortorektyfikowany 8-bitowy GeoTIFF poddany korekcji barwnej w celu większej użyteczności w analizach przestrzennych i wizualizacji w aplikacjach.


Obrazy Planet są wykorzystywane w wielu krajach świata przez szereg instytucji związanych z rolnictwem, leśnictwem, zarządzaniem kryzysowym, ochroną środowiska, gospodarką przestrzenną, obronnością i  oraz w celach monitorowania i zarządzania środowiskiem.


Warianty zamówień zobrazowań satelitarnych PlanetScope:

– Program monitoringu

Polega na cyklicznym pobieraniu zobrazowań dla wybranego obszaru. Dostępne są następujące warianty monitoringu: codzienny, tygodniowy, 2-tygodniowy, miesięczny, kwartalny, roczny. Pobieranie zobrazowań odbywa się poprzez platformę PlanetExplorer, która umożliwia samodzielny wybór, podgląd i pobieranie zobrazowań dla wskazanego obszaru z określoną wcześniej częstotliwością.

Więcej informacji w ulotce:  Monitoring Planet

– Małe zamówienia pojedynczych scen lub zestawów danych

Rozwiązanie dla osób zainteresowanych mniejszą ilością danych. Aby zamówić zobrazowanie, najlepiej skorzystać z bezpłatnej wersji przeglądarki PlanetExplorer, dostępnej na stronie https://www.planet.com/explorer/ po bezpłatnej rejestracji. W przeglądarce należy wyszukać interesujące zobrazowanie, określając przede wszystkim czas pozyskania oraz obszar zainteresowania. Aby zamówić wybraną scenę/sceny należy przekazać nam ID wybranej sceny/scen. Minimalne AOI powinno mieć powierzchnię powyżej 500 km2 lub może ono stanowić co najmniej jedną wybraną całą scenę.

Więcej informacji w ulotce: Zobrazowania PlanetScope – Małe zamówienia


Specyfikacja

Rozdzielczość przestrzenna

3.125 m

Kanały spektralne

Blue: 420-530 nm
Green: 500-590 nm
Red: 610-700 nm

NIR: 780-860 nm

Czas rewizyty

1 dzień

Dzienna rejestracja

150 milionów km2

Rozdzielczość radiometryczna

12 bitów


Opiekunowie produktu

Mateusz Maślanka
mateusz.maslanka@progea4d.pl