LOADING CLOSE

PlanetScope

Konstelacja nanosatelitów PlanetScope jest innowacyjnym produktem amerykańskiej firmy Planet. Wspomniana spółka utworzyła i rozmieściła w przestrzeni okołoziemskiej ok. 150 nanosatelitów zapewniając pełną operacyjność systemu. Każdego dnia konstelacja pozyskuje ok. 150 mln km2 obrazów (4 kanały spektralne B, G, R, NIR) o wysokiej rozdzielczości (GSD 3.125 m) zapewniając tym samym pełne pokrycie wszystkich lądów. Pojedyncze satelity konstelacji PlanetScope nazywane są nanosatelitami Dove, ponieważ mają wymiary zaledwie 10x10x30 cm i ważą niespełna 5 kg.

Ponadto rewolucyjność pomysłu firmy Planet polega na odejściu od typowej dystrybucji pojedynczych scen satelitarnych. W zamian klientowi oferowany jest dostęp do API lub wygodnej platformy internetowej Planet Explorer za pomocą których, klient może sam dokonywać wyboru interesujących go obrazów, a następnie pobierać je w celu wykonywania dalszych przetwarzań na swoim komputerze.


Planet oferuje swoje produkty w trzech formach:

  • Produkt nieprzetworzony – 12-bitowy produkt poprawny radiometrycznie i sensorycznie, przed korekcją geometryczną. Producent zapewnia współczynniki wielomianu (RPCs) niezbędne do wykonania korekcji geometrycznej.
  • Produkt analityczny – 12-bitowy dane dostarczone w postaci 16-bitowego pliku o rozszerzeniu GeoTIFF bez barwnej korekcji. Produkt przeznaczony do zastosowań analitycznych i naukowych.
  • Produkt wizualny – zortorektyfikowany 8-bitowy GeoTIFF poddany korekcji barwnej w celu większej użyteczności w analizach przestrzennych i wizualizacji w aplikacjach.

Obrazy Planet są wykorzystywane w wielu krajach świata przez szereg instytucji związanych z rolnictwem, leśnictwem, zarządzaniem kryzysowym, ochroną środowiska, gospodarką przestrzenną, obronnością i  oraz w celach monitorowania i zarządzania środowiskiem.


Specyfikacja

Rozdzielczość przestrzenna

3.125 m

Kanały spektralne

Blue: 420-530 nm
Green: 500-590 nm
Red: 610-700 nm

NIR: 780-860 nm

Czas rewizyty

1 dzień

Dzienna rejestracja

150 milionów km2

Rozdzielczość radiometryczna

12 bitów


Opiekunowie produktu

Mateusz Maślanka
mateusz.maslanka@progea4d.pl