QBase 3D

Korzystanie z QBase3D jest najłatwiejszym sposobem na wstępne zaplanowanie misji lotniczej dla produktów VTOL: Tron i Trinity z firmy Quantum-Systems. Używając QBase masz pełną kontrolę nad fotogrametryczną misją BSP oraz gwarancję pełnego zasięgu w interesującym Cię obszarze.

QBase3D gwarantuje przekaz informacji w czasie rzeczywistym z BSP VTOL Tron lub Trinity. Masz dostęp do stanu BSP w dowolnym momencie poprzez panel wskaźników informujących m.in. o wysokości, położeniu, prędkości, kursie i poziomie naładowania baterii. QBase3D wyposażone jest w dwuwarstwowy system bezpieczeństwa, który zapewnia sukces Twojej misji. Pierwsza kontrola misji jest zintegrowana z QBase, która wykonuje sprawdzenie możliwości podczas planowania misji. Pierwsza kontrola misji jest zintegrowana z QBase, która sprawdza możliwości podczas planowania misji. Po przeniesieniu misji do UAV zintegrowany autopilot przeprowadza kontrolę bezpieczeństwa, aby upewnić się, że misja może być pomyślnie wykonana z dostępnymi zasobami UAV, takimi jak pojemność baterii, temperatura lub stan czujników.

Planowanie misji 3D

Funkcja planowania misji 3D zapewnia automatyczne tworzenie planów lotu na obszarach pochyłych i górzystych. Wykorzystuje cyfrowe dane wysokościowe o wysokiej rozdzielczości (np. SRTM) do tworzenia bezkolizyjnych i zoptymalizowanych energetycznie trajektorii w celu uzyskania optymalnej jakości danych.

Misje korytarzowe

Funkcja planowania korytarza tworzy zoptymalizowane plany lotów do mapowania infrastruktury, takiej jak drogi, linie kolejowe i linie energetyczne. Optymalizuje segmenty lotu w zależności od wysokości terenu oraz charakterystyki kamery.

Ruch lotniczy na żywo

Dane ADS-B innych samolotów można teraz wizualizować w QBase, aby zachować świadomość sytuacyjną operatora UAV. Ponadto QBase przeprowadza ocenę ryzyka i kolizji oraz oferuje wsparcie operatora w celu zapobiegania kolizjom. Funkcje te umożliwiają bezpieczne loty i misje BVLOS w kontrolowanych przestrzeniach powietrznych.