Lokalizacja:

Niemcy

Czas opracowania:

1,5 roku

Produkt końcowy:

Ortofotomapa o pikselu 2cm, sklasyfikowana chmura punktów ALS (3000 kmb 1500 stacji)

Deutsche Bahn – ortofotomapy

W ramach współpracy z niemieckim partnerem wykonaliśmy ortofotomapy o pikselu terenowym 2 cm oraz klasyfikację chmury punktów ALS dla 1500 stacji Deutsche Bahn, obszar opracowania – około 3000 km2. Projekt obejmował bardzo zróżnicowane obszary na terenie całych Niemiec, zarówno małe stacje jak i największe kolejowe węzły komunikacyjne o powierzchni kilku kilometrów kwadratowych. Naszym zadaniem było przetworzenie i sklasyfikowanie chmury punktów a następnie przeprowadzenie aerotriangulacji i opracowanie dokładnej ortofotomapy dla każdej stacji. Duża gęstość chmury punktów ponad 50 pkt/m2 oraz zdjęcia o pikselu 1,5 cm przełożyły się na wysoką dokładność uzyskanych opracowań.

Podobne projekty

Linie energetyczne – ortofotomapy
Ochrona muraw kserotermicznych