LIS Pro 3D

Oprogramowanie LiS firmy LASERDATA jest aplikacją wykorzystywaną do: przetwarzania, zarządzania i przechowywania danych LiDAR (ALS, TLS, MLS) oraz  modeli rastrowych. Aplikacja jest rozszerzeniem dla oprogramowaniu typu OpenSource – SAGA, dzięki czemu oprócz danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego możliwa jest obsługa i analiza danych GIS. Ponadto współpraca oprogramowania z bazą danych – PostgreSQL/PostGIS pozwala na przechowywanie danych LiDAR w strukturze  bazodanowej.

Oprogramowanie LIS składa się z podstawowego zestawu narzędzi – LIS Pro 3D oraz dodatkowych bibliotek funkcji rozszerzających jego możliwości. Dzięki możliwości doboru dodatkowych komponentów każdy Użytkownik ma możliwość spersonalizowania własnego narzędzia do przetwarzania chmury punktów złożonego z tylko tych funkcji, które są mu niezbędne do pracy z danymi LiDAR. Przy użyciu całych bloków dodatkowych modułów, możemy uzyskać kompleksowe oprogramowanie dedykowane przetwarzaniu chmur punktów w celach naukowych (LIS Scientific 3D) czy też produkcyjnych (LIS Production 3D).

Biblioteki LIS

Elastyczność oprogramowania LIS Pro 3D pozwala na dobór tylko tych narzędzi, które są niezbędne do naszej pracy. Dzięki temu, Użytkownik ma możliwość zbudowania własnego narzędzia do przetwarzania chmur punktów, zawierającego interesujące go funkcje. Funkcje te zostały pogrupowane w następujące biblioteki:

Zestaw narzędzi służących do modelowania budynków 3D na podstawie chmury punktów. Osiągalny poziom dokładności budynków to LoD2. Trójwymiarowe modele budynków mogą w dalszych procesach zostać wzbogacone o dodatkowe informacje.

Pakiet zawiera narzędzia służące do zaawansowanych analiz w geologi strukturalnej.

Pakiet narzędzi przy pomocy, których wykryjemy linie nieciągłości terenu, obliczymy szorstkość ternu, wyznaczymy spadek, ekspozycję, czy wykonamy model cieniowany. Wyjściowym produktem są numeryczne modele terenu oraz różnego rodzaju mapy tematyczne.

Funkcje w 100% dostosowane do zastosowań leśnych. Umożliwiają na podstawie chmury punktów ALS obliczyć biomasę, wyszukać pojedyncze drzewa, określić ich wysokość i szerokość korony oraz wiele więcej. Wykorzystywane do celów hodowlanych oraz do inwentaryzacji oddziałów leśnych.

Moduł dedykowany rejestracji i orientowaniu chmur punktów oraz obrazów rastrowych. Posiada narzędzia obliczające macierz transformacji oraz wyrównuje chmury punktów wykorzystując algorytm ICP. Rejestruje jednocześnie wiele stanowisk skanowania oraz wykrywa położenie kamery.

Narzędzia służące do manualnej edycji atrybutów punktów. Wykorzystywane najczęściej do poprawy automatycznej klasyfikacji.

Pakiet zawierający ponad 50 narzędzi służących do przechowywania chmur punktów oraz danych rastrowych w formie bazodanowej PostgreSQL/PostGIS. Struktura bazy danych usprawnia pracę oraz reglamentuje dostęp użytkowników do danych LiDAR, pozwalając na umieszczenie w bazie ogromnych ilości danych (pokrywających obszar, miasta, województwa, kraju).

Zaawansowane funkcje automatycznej klasyfikacji chmury punktów, w tym wykrycie w chmurze punktów obszarów tworzących regularne linie/powierzchnie/bryły oraz klasyfikacje punktów leżących na gruncie, budynkach, roślinności.

Kompleksowy zestaw narzędzi służący do segmentacji chmury punktów na potrzeby różnego rodzaju analiz. Przeprowadza segmentację chmury na podstawie wpasowania linii, lub płaszczyzny.

Pakiet służący do wektoryzacji trójwymiarowych obiektów na podstawie danych LiDAR.

Moduł pozwala na szczegółową analizę chmury punktów pod kątem obliczania różnych cech punktów metodą analizy sąsiedztwa.

wkrótce…

Opiekun produktu

Menu