Location:

Duration:

Final product:

Electricity pylon 3D models

Głównym celem projektu było wymodelowanie słupów wysokiego napięcia oraz przewodów. W tym celu wykonano naziemne skanowanie laserowe z 8 stanowisk, dzięki czemu uzyskano kolorową chmurę punktów TLS. Taki zbiór danych pozwolił na swobodne wymodelowanie zaplanowanych obiektów infrastruktury.

Documentation for shadow analysis
2D vector documentation of building elevation
Menu