Location:

Duration:

Final product:

3D modeling of industrial infrastructure

Pozyskana w trakcie jednego dnia kolorowa chmura punktów TLS pozwoliła na stworzenie modelu 3D zbiorników oraz instalacji do magazynowania octanu winylu i akrylanu butylu.

Parking garage with ist infrastructure – BIM model
Apartments inventory – BIM models
Menu