Lokalizacja:

Oświęcim

Czas opracowania:

9 dni (skanowanie + modelowanie)

Produkt końcowy:

chmura punktów + model 3D

Modelowanie 3D infrastruktury przemysłowej

Pozyskana w trakcie jednego dnia kolorowa chmura punktów TLS pozwoliła na stworzenie modelu 3D zbiorników oraz instalacji do magazynowania octanu winylu i akrylanu butylu.

Model BIM parkingu podziemnego wraz z infrastrukturą
Inwentaryzacja mieszkań – modele BIM