Terrasolid

Firma ProGea 4D jest autoryzowanym polskim przedstawicielem firmy Terrasolid. Oprogramowanie Terrasolid to pakiet aplikacji wykorzystywany na całym świecie przez geodetów, inżynierów, projektantów, planistów oraz wszystkich, którym zależy na profesjonalnym przetwarzaniu i wykorzystaniu danych z lotniczego i mobilnego skaningu laserowego. Pakiet Terrasolid składa się z kilku aplikacji, spośród których najważniejsze to: TerraScan, TerraMatch, TerraModeler, TerraPhoto, TerraStereo. Każda z nich samodzielnie spełnia wymagania konkretnego zadania, jednakże najlepiej wykorzystać ich potencjał stosując je razem. Zaletą pakietu Terrasolid jest działanie w środowisku CAD w programie MicroStation firmy Bentley, który daje możliwość korzystania z narzędzi do wizualizacji, manipulacji, digitalizacji czy plotowania, a który zostaje rozszerzony o wiele dodatkowych modułów do pracy z chmurą punktów.

Główne możliwości pakietu Terrasolid:

  • automatyczne i manualne przetwarzanie chmury punktów,
  • wyrównywanie danych LiDAR,
  • generowanie modeli powierzchni,
  • generowanie ortofotomapy.

TerraScan jest główną aplikacją pakietu Terrasolid służącą m.in. do przetwarzania i zapisu danych LiDAR.

TerraScan

Zaawansowanym narzędzie, umożliwiające poprawę dokładności i jakości surowej chmury punktów.

TerraMatch

Aplikacja oferuje możliwość generowania, edycji i zapisu NMT oraz NMPT w postaci GRID lub TIN.

TerraModeler

TerraPhoto jest zaawansowaną aplikacją, która umożliwia utworzenie ortofotomapy oraz prawdziwej ortofotomapy.

TerraPhoto

TerraStereo to aplikacja, która umożliwia wizualizację bardzo dużych chmur punktów.

TerraStereo