ProGea 4D –  Nasze usługi

Zobrazowania satelitarne

BIM

Skanowanie laserowe

Fotogrametria

Zieleń miejska

Dokumentacja 2D/3D

Ekspertyzy przyrodnicze

Analizy GIS i teledetekcja

BSP (UAV)

Szkolenia