Satelity codziennie pozyskujące zobrazowania optyczne

Szukasz obrazów optycznych pozyskiwanych codziennie?
Satelita Czas rewizyty Rozdzielczość przestrzenna GSD MS (m) Szerokość pasa rejestracji (km)
WorldView-3 codziennie 1.24 13.1
WorldView-4 (wycofany) codziennie 1.24 13.1
WorldView-2 codziennie 1.80 16.4
SuperView codziennie 2.00 12.0
EarthScanner codziennie (z siostrzanymi satelitami) 2.00 136/150
QuickBird (wycofany) codziennie 2.62 16.8
Jilin GXA codziennie (z siostrzanymi satelitami) 2.88 11.6
Jilin Stereo codziennie (z siostrzanymi satelitami) 3.00 40.0
PlanetScope (Dove, SuperDove) codziennie 3.70 25.0 / 32.5
RapidEye (wycofany) codziennie 6.50 77.0
NaturEye codziennie 8.00 (PMC) / 16.0 (WFI) 60.0 (PMC) / 830 (WFI)