Satelity codziennie pozyskujące zobrazowania optyczne

Szukasz Codziennych Obrazów Optycznych?
Satelita Czas rewizyty Rozdzielczość przestrzenna GSD MS (m) Szerokość pasa rejestracji (km)
WorldView-3 codziennie 1,24 13,1
WorldView-4 (wycofany) codziennie 1,24 13,1
WorldView-2 codziennie 1,80 16,4
SuperView codziennie 2,00 12,0
QuickBird (wycofany) codziennie 2,62 16,8
PlanetScope (Dove, SuperDove) codziennie 3,70 25,0 / 32,5
RapidEye (wycofany) codziennie 6,50 77,0
NaturEye codziennie 8,00 (PMC) / 16,0 (WFI) 60,0 (PMC) / 830 (WFI)
EarthScanner codziennie (z siostrzanymi satelitami) 2,00 136
Jilin GXA codziennie (z siostrzanymi satelitami) 2,88 11,6
Jilin Stereo codziennie (z siostrzanymi satelitami) 3,00 40,0
Menu