TerraModeler


TerraModeler to aplikacja dedykowana do generowania numerycznych modeli powierzchni (siatka TIN) na podstawie chmur punktów LiDAR pochodzących z różnych platform  (np. ALS czy MLS).

Oprogramowanie TerraModeler umożliwia edycje i wizualizację powierzchni m.in. w postaci linii warstwicowych, regularnej siatki GRID lub też kolorowanej czy cieniowanej siatki trójkątów – TIN). Aplikacja pozwala na obliczanie i wizualizację  kierunków i spadków terenu. W połączeniu z aplikacją TerraPhoto możliwe jest teksturowanie modeli wysokosciowych.

Przykładowe aplikacje:

  • generowanie modeli wysokościowych: NMT, NMPT, zNMPT,
  • generowanie, edycja oraz eksport modeli warstwicowych,
  • szereg metod wizualizacji powierzchni oraz produktów pochodnych,
  • obliczanie różnic wysokości oraz objętości pomiędzy modelami (powierzchniami),
  • generowanie powierzchni teksturowanych (w połączeniu z aplikacją TerraPhoto),
  • możliwość eksportu danych do środowiska CAD.