Fotogrametria

Oferujemy kompleksowe opracowania z zakresu szeroko rozumianej fotogrametrii. Wykonujemy opracowania bazujące przede wszystkim na zdjęciach lotniczych pozyskanych za pomocą kamer średnioformatowych przy wykorzystaniu oprogramowania TerraPhoto pakietu Terrasolid. Posiadamy doświadczenie w przygotowaniu ortofotomap o pikse-
lu 2 cm oraz opracowań na podstawie technologii UAV.

Nasze projekty