Lokalizacja:

Bielsko-Biała - Żywiec

Czas opracowania:

50 h, 6 dni roboczych

Produkt końcowy:

ortofotomapa o pikselu 30 cm (8 km2)

S1

Celem projektu było wykonanie ortofotomapy drogi ekspresowej S1 na odcinku Bielsko-Biała – Żywiec na potrzeby wykonania analiz środowiskowych. Obszar opracowania obejmował około 8 km2. W ramach projektu dokonano aktualizację Numerycznego Modelu Terenu na podstawie danych LiDAR oraz aerotriangulację zdjęć lotniczych pozyskanych z zasobów Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na tej podstawie opracowaliśmy ortofotomapę o rozdzielczości 30 cm dla odcinka drogi S69 (obecnie S1) Bielsko-Biała – Żywiec o długości 30 km wraz z pasem 100 m po obu stronach drogi.

Podobne projekty

Skogssäter
CAPAP