Zieleń miejska

Zieleń Miejska: Rola i Znaczenie

Zieleń miejska to nieodłączny  elementem planowania przestrzennego w miastach na całym świecie, przynoszącym liczne korzyści ekologiczne, społeczne i zdrowotne. . Tereny zielone pełnią wiele ważnych funkcji, które wpływają na jakość życia mieszkańców. W dobie intensywnej urbanizacji i zmian klimatycznych, zarządzanie terenami zielonymi staje się coraz bardziej istotne.

Rodzaje Zieleni Miejskiej

Zieleń miejska może przybierać różne formy, w zależności od specyfiki danego miejsca i jego funkcji. Wyróżniamy:

 • Parki i Ogrody: Miejsca przeznaczone do rekreacji i wypoczynku, pełne różnorodnych gatunków roślin i drzew.
 • Zieleń Osiedlowa: Małe skwery, trawniki i klomby w obrębie osiedli mieszkaniowych.
 • Zieleń Uliczna: Drzewa, krzewy i rabaty kwiatowe wzdłuż dróg i ulic, które poprawiają estetykę i jakość powietrza.
 • Zieleń na Terenach Rekreacyjnych: Boiska, place zabaw, ścieżki rowerowe i spacerowe, które sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi.
 • Zieleń na Terenach Przemysłowych: Pasma zieleni oddzielające strefy przemysłowe od terenów zamieszkanych.

GreenSpaces – efektywne zarządzanie zielenią miejską

GreenSpaces – zaawansowane narzędzie WebGIS do zarządzania i monitorowania urządzonych terenów zieleni

GreenSpaces

powiązane produkty

WorkSpaces – narzędzie WebGIS do integracji, administrowania i aktualizowania wszelkich informacji dotyczących gruntu użytkowego

WorkSpaces

RoadSpaces – narzędzie WebGIS do zarządzania infrastrukturą drogową, w szczególności znakami drogowymi, rejestrem wypadków drogowych

RoadSpaces

ArboTag – system znakowania drzew

Jednoznaczne i trwałe oznakowanie drzew pozwala na ich szybką identyfikację, co znacząco usprawnia zarządzenie zasobami zieleni na terenach miejskich.  Do tego celu doskonale sprawdza się system znakowania drzew ArboTag marki Signumat.

Płytki ArboTag o wymiarach 35 x 45 mm wytwarzane są z trwałego, odpornego na warunki atmosferyczne, tworzywa sztucznego w dwóch kolorach: białym oraz czarnym. Można je przymocować do pnia za pomocą szpilki arborystycznej lub opaski zaciskowej, co jest zalecane w przypadku młodszych drzew.

Zawartość płytki jest personalizowana w zależności od potrzeb klienta. Może się na niej znaleźć kod kreskowy, logotyp, nazwa instytucji czy obiektu, na obszarze którego jest prowadzona inwentaryzacja. Podstawą jest oczywiście numer identyfikacyjny, który nie musi być jedynie ciągiem cyfr.

Do umieszczania etykiet ArboTag na drzewie służy dedykowany młotek z długim trzonkiem. Umożliwia on przybicie płytki na wysokości od 2,5 do 2,8 m. Tak umocowana etykieta nadal jest czytelna, natomiast bezpośredni dostęp do niej z ziemi jest utrudniony. Przeciwdziała to kradzieży oraz zranieniu się wystającym gwoździem.

Szpilki stosowane do mocowania etykiet ArboTag wykonane są ze stali nierdzewnej, dlatego nie korodują i nie wchodzą w reakcję z drewnem. Etykiety są zaopatrzone w specjalny otwór w kształcie gwiazdy, dzięki któremu przyrastający pień przesuwa płytkę wzdłuż szpilki. Zapobiega to wrastaniu etykiety w korę.

arbotag sprzęt

Inwentaryzacja zieleni miejskiej oraz małej architektury

Oferujemy:

 • inwentaryzację gatunków
 • pomiary dendrometryczne
 • ocenę stanu zdrowotnego drzew i krzewów
 • zestawienie i pomiary sprzętów
 • mapy z geolokalizacją
 • dokumentację fotograficzna
inwentaryzacja zieleni miejskiej

Skontaktuj się z nami

zielen.miejska@progea4d.pl tel. +48 603 374 290

Nasze projekty