Zieleń miejska

Oferta z zakresu usług dla zieleni miejskiej

Skontaktuj się z nami:

zielen.miejska@progea4d.pl
tel. +48 603 374 290

Monitoring stanu zieleni miejskiej:

 • zestawienie gatunkowe
 • pomiary dendrometryczne
 • stan zdrowotny drzew i krzewów
 • wizualna ocena stanu zdrowotnego drzew
  (ang. VTA – Visual Tree Assessment)
 • mapa z geolokalizacją
 • dokumentacja fotograficzna

Inwentaryzacja małej architektury, monitoring małej architektury:

 • zestawienie sprzętów
 • zestawienie zniszczeń
 • mapa z geolokalizacją
 • dokumentacja fotograficzna

Wdrażanie systemu zarządzania zielenią miejską GreenSpaces:

Dystrybucja systemu znakowania drzew Arbo Tag:

 • system znakowania drzew bezpieczny dla stanu zdrowotnego; składający się z etykiet, spinek, młotka i magazynku na etykiety

Arbo Tag – system identyfikacji drzew, który rośnie wraz z drzewem

Coraz większa liczba zarządców terenów publicznych i prywatnych dostrzega potrzebę monitorowania stanu drzewostanu. Oznaczanie drzew usprawnia zarządzanie zasobami oraz pozwala na szybką identyfikację roślinności na terenach zurbanizowanych.

ProGea 4D wychodzi naprzeciw tym potrzebom wprowadzając nowy produkt – system znakowania drzew Arbo Tag marki Signumat.

System składa się z: etykiet, młotka, szpilek oraz magazynku transportowego z miejscem na elementy zestawu.
Spersonalizowane etykiety mocowane są do pnia długimi szpilkami. Taki sposób mocowania nie uszkadza drewna a przyrastający pień przesuwa etykietę do końca szpilki, dzięki czemu etykieta nie wrasta w korę drzewa.

Czym właściwie jest arbotag i w jakim celu się go stosuje?

Arbotag to plastikowa tabliczka o wymiarach 35 x 45 mm, umożliwiająca sprawną identyfikację drzewa, przymocowywana do pnia za pomocą szpilki arborystycznej lub opaski zaciskowej na gałęzi w przypadku drzew młodych. Etykieta może zostać wyprodukowana z białego lub mniej rzucającego się w oczy czarnego tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne. W zależności od wybranego koloru materiału treść etykiety jest drukowana w kolorze czarnym lub białym.

Zawartość etykiety jest personalizowana w zależności od potrzeb klienta. Może się na niej znaleźć kod kreskowy, logotyp, nazwa instytucji czy obiektu, na obszarze którego jest prowadzona inwentaryzacja. Podstawą jest oczywiście numer identyfikacyjny, który nie musi być ciągiem jedynie liczb.

Gdzie i po co?

Arbotagi umieszczamy na drzewie za pomocą szpilki i dedykowanego młotka, który dzięki odpowiedniej budowie daje możliwość przybicia etykiety na wysokości pomiędzy 2.5, a 2.8 m. Umocowanie etykiety na takiej wysokości zapewnia jej wystarczającą widoczność w trakcie kontroli, a jednocześnie utrudnia dostępność z ziemi czy ogranicza ryzyko zranienia się wystającym gwoździem. Szpilki stosowane do mocowania etykiet wykonane są ze stali nierdzewnej, dzięki czemu nie korodują i nie wchodzą w reakcję z drewnem. Specjalny otwór w etykiecie, w którym umieszczana jest szpilka, zapewnia możliwość przesuwania się po niej etykiety w trakcie przyrastania drzewa na szerokość, dzięki czemu etykieta nie wrasta w korę. Na drzewach młodych, o średnicy pnia mniejszej niż 10 cm, zalecane jest mocowanie etykiet do gałęzi za pomocą opaski zaciskowej z pozostawionym zapasem na przyrost.

Wprowadzenie numerów z etykiet do systemu informatycznego zawierającego lokalizację i opisy drzew znacznie ułatwi ich wyszukiwanie, a w rezultacie usprawni zarządzanie drzewostanem i pracami pielęgnacyjnymi wykonywanymi w jego obrębie. Przykładem takiego programu może być oferowany przez naszą firmę GreenSpaces. Po latach korzystania z tego systemu otrzymamy udokumentowaną szczegółową historię poszczególnych drzew oraz całokształtu drzewostanu w mieście, co pozwoli przeprowadzić analizy i wyciągnąć wnioski na przyszłość.

Nasze projekty