Zobrazowania wielospektralne (MS)

Szukasz obrazów MS?
Satelita Rozdzielczość przestrzenna GSD (m) Kanały spektralne Czas rewizyty
WorldView-4 1,24 RGB, NIR codziennie
GFMM 1,68 RGB, NIR 5 dni
GeoEye-1 1,84 RGB, NIR 2-8 dni
SuperView 2,00 RGB, NIR codziennie
EarthScanner 2,00 RGB, NIR codziennie (z siostrzanymi satelitami)
SkySat 0,50 RGB, NIR 12x dziennie
KOMPSAT-3 2,20 RGB, NIR 1.4 dnia
KOMPSAT-3A 2,20 RGB, NIR 1.4 dnia
QuickBird (wycofany) 2,62 RGB, NIR codziennie
GaoFen-7 2,60 RGB, NIR 5 dni
Jilin GXA 2,88 RGB, NIR codziennie (z siostrzanymi satelitami)
Jilin Stereo 3,00 RGB, NIR codziennie (z siostrzanymi satelitami)
GaoFen-2 3,20 RGB, NIR 5 dni
IKONOS-2 (wycofany) 3,28 RGB, NIR 3 dni
KOMPSAT-2 4,00 RGB, NIR 5.5 dnia
NaturEye (GaoFen-6) 8,00 (PMC) / 16,0 (WFI) RGB, NIR codziennie
ZY Tri-Stereo 5,80 RGB, NIR 3 dni
GaoFen-4 50,0 RGB, NIR 20 sek, [GEO-Tasking]
DailyVision@1m 3,92 / 4,24 RGB, NIR 2x dziennie
PlanetScope (Dove, SuperDove) 3,00 RGB, NIR, Coastal Blue, G2, Yellow, RE codziennie
RapidEye (wycofany) 5,00 RGB, NIR, RE codziennie
WorldView-3 1,24 RGB, NIR, RE, Coastal, Yellow, NIR2 codziennie
WorldView-2 1,80 RGB, NIR, RE, Yellow, Coastal, NIR2 codziennie
CBRERS 10,0 RGB, NIR, NIR2 3 dni
Menu