Zobrazowanie satelitarne

Wysoka Rozdzielczość RGB/NIR

Szukasz obrazów o wysokiej rozdzielczości, RGB / NIR?
Satelita Rozdzielczość (m) Czas Powrotu Pokos (km) Zaszeregowanie
SkySat 1 12x Codziennie 6.6
WorldView-3 1.24 Codziennie 13.1
WorldView-4 1.24 Codziennie 13.1
GFMM 1.68 5 Dni 15
WorldView-2 1.8 Codziennie 16.4
GeoEye-1 1.84 2-8 Dni 15.2
SuperView-01,02,03,04 2 Codziennie 12
EarthScanner JL-1KF01 2 Codziennie (z siostrzanymi satelitami) 136
KOMPSAT-3 2.2 1.4 Dni 1
KOMPSAT-3A 2.2 1.4 Dni 12
GaoFen-7 2.6 5 Dni 20
QuickBird (decommissioned) 2.62 Codziennie 16.8
JL-1GXA 2.88 Codziennie (z siostrzanymi satelitami) 11.6
JL-1GF02A/02B 3 Codziennie (z siostrzanymi satelitami) 40
GaoFen-2 3.2 5 Dni 45
IKONOS-2 (decommissioned) 3.28 3 Dni 11.3
PlanetScope (Dove) 3.7 Codziennie 25 / 32.5
KOMPSAT-2 4 5.5 Dni 15

Wysoka Rozdzielczość PAN

Szukasz obrazów o wysokiej rozdzielczości, PAN?
Satelita Rozdzielczość (m) Czas Powrotu Pokos (km) Zaszeregowanie
WorldView-2 0.31 Codziennie 16.4
WorldView-3 0.31 Codziennie 13.1
WorldView-4 0.31 Codziennie 13.1
GFMM 0.42 5 Dni 15
GeoEye-1 0.46 2-8 Dni 15.2
SuperView-01,02,03,04 0.5 Codziennie 12
EarthScanner JL-1KF01 0.5 Codziennie (z siostrzanymi satelitami) 136
SkySat 0.5 12x Codziennie 6.6
WorldView-1 0.5 Codziennie 17.6
KOMPSAT-3 0.5 1.4 Dni 1
KOMPSAT-3A 0.5 1.4 Dni 12
GaoFen-7 0.65 5 Dni 20
QuickBird (decommissioned) 0.65 Codziennie 16.8
JL-1GXA 0.72 Codziennie (z siostrzanymi satelitami) 11.6
JL-1GF02A/02B 0.75 Codziennie (z siostrzanymi satelitami) 40
GaoFen-2 0.8 5 Dni 45
IKONOS-2 (decommissioned) 0.82 3 Dni 11.3

Planet

GSD: 3 m
Kanały spektralne: B, G, R, NIR
Czas rewizyty: 1 dzień

PlanetScope

GSD: 5 m
Kanały spektralne: B, G, R, RedEdge, NIR
Czas rewizyty: 1 dzień

RapidEye

GSD: 0.9 m
Knały spektralne: B, G, R, NIR
Czas rewizyty: 1 dzień

SkySat

DigitalGlobe

GSD: 0.46 m
Kanały spektralne: PAN
Czas rewizyty: 1.7 – 5.4 dni

WorldView-1

GSD: 0.46 m
Rozdzielczość spektralna: PAN, Coastal,
B, G, Y, R, RedEdge, NIR-1, NIR-2
Czas rewizyty: 1.1 dnia

WorldView–2

GSD: 0.31 – 1.24 m
Kanały spektralne: PAN, Coastal,
B, G, Y, R, RedEdge, NIR-1, NIR-2,
8 kanałów SWIR, 12 kanałów CAVIS
Czas rewizyty: 1 dzień

WorldView–3

GSD: 0.31 – 1.24 m
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR
Czas rewizyty: 1.1 – 4.5 dnia

WorldView–4

GSD: 0.41 – 1.65 m
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR
Czas rewizyty: 1.1 – 3.7 dnia

GeoEye-1

GSD: 0.82 – 3.2 m
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR-1
Czas rewizyty: 3 dni

IKONOS-2

GSD: 0.55 – 2.16 m
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR
Czas rewizyty: 2-12 dni

QuickBird

SI Imaging Services

GSD: 1 – 4 m
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR
Czas rewizyty: średnio 3.5 dnia

KOMPSAT-2

GSD: 0.7 – 2.8 m
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR
Czas rewizyty: średnio 3.5 dnia

KOMPSAT-3

GSD: 0.5 – 2.2 m
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR
Czas rewizyty: średnio 3.5 dnia

KOMPSAT-3A

GSD: 0.85 – 20 m
Kanały spektralne: SAR
Czas rewizyty: 28 dni

KOMPSAT-5

HEAD Aerospace

GSD: 50 m (CI), 1.1 km (OWS)
Kanały spektralne: G, B, R, NIR [CI]; PAN, NIR, TIR [OWS]
Czas rewizyty: 0,5 dnia

HaiYang-HY 1C/2B

GSD: 30 m (MS), 150 m (IRMSS)
Spectral bands: G, B, R, NIR [MS]; NIR, SWIR-1, SWIR-2, TIR [IRMSS]
Revisit frequency: 4 dni

HuanJing-1B

GSD: 30 m (MS), 100 m (HIS)
Kanały spektralne: G, B, R, NIR [MS]; 115 bands [HIS]
Czas rewizyty: 4 dni

HuanJing-1A

GSD: 5 m (PAN), 10 m (MS) [PanMUX]; 20 m (MS) [MUXCam]; 40 m (NIR/SWIR), 80 m (TIR) [IRS]
Kanały spektralne: PAN, G, R, NIR [PanMUX]; B, G, R, NIR [MUXCam]; NIR, SWIR-1, SWIR-2, TIR [IRS]
Czas rewizyty: 26 dni [MUXCam, IRS], 52 dni [PanMUX]

CBERS-4

GSD: 5 m (B0-B6), 10 m (B7-B12), 20 m (B13-B19), 100 m (SW1-4/MWIR), 150 m (LWIR)
Kanały spektralne: B0-B19, SW1, SW2, SW3, SW4, MWIR, LWIR
Czas rewizyty: 2 dni

Jilin-1GP01/02

GSD: 1.06 m (PAN), 4.24 m (MS)
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR
Czas rewizyty: 1 dzień

Jilin-1GF03A

GSD: 0.72 m (PAN), 2.88 m (MS)
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR
Czas rewizyty: 1 dzień

Jilin-1GXA

GSD: 0.5 m (PAN), 3.0 m (MS)
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR
Czas rewizyty: 1 dzień

Jilin-1KF01

GSD: 0.75 m (PAN), 3.0 m (MS)
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR
Czas rewizyty: 1 dzień

Jilin-1GF02/02B

GSD: 0.92 m (RGB)
Kanały spektralne: tryb wideo: RGB
Czas rewizyty: 0,5 dni

Jilin-1SP04/05/06

GSD: 0.92 m (RGB)
Kanały spektralne: tryb wideo: RGB
Czas rewizyty: 0,5 dni

Jilin-1SP03/07/08

GSD: 2.5 m [ZY-3 02], 3.5 m [ZY-3 01] (PAN); 5.8 m (MS)
Kanały spektralne: PAN, G, B, R, NIR
Czas rewizyty: 5 dni

ZiYuan-3 Constellation

GSD: 0.5 m (PAN), 2 m (MS)
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR
Czas rewizyty: 1 dzień

SuperView Constellation

GSD: 0.65 m (PAN), 2.6 m (MS)
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR
Czas rewizyty: 5 dni

GaoFen-7

GSD: 2 m (PAN), 8 m (MS) [high res]; 16 m (MS) [wide-format]
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR, Red-edge band 1 (wide-format), Red-edge band 2 (wide-format)
Czas rewizyty: 4 dni

GaoFen-6

GSD: 30 m (AHSI), 0.3-0.5 m (EMI), 13-48 km (DPC), >3.5 km (GMI), 20-40 m (VIMS)
Instrumenty: AHSI, EMI, DPC, GMI, AIUS, VIMS

GaoFen-5

GSD: 50 m (PAN, MS), 400 m (Mid-wave IR)
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR
Interwał nagrywania wideo: 20 sekund

GaoFen-4

GSD: 10 m
Kanały spektralne: C-band SAR
Czas rewizyty: 1.5 dni

GaoFen-3

GSD: 0.81 m (PAN), 3.24 m (MS)
kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR
Czas rewizyty: 5 dni

GaoFen-2

GSD: 8m

Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR

Czas rewizyty: 1 dzień

GaoFen-1

Capella Space

Pasmo częstotliwości: X-band SAR

Czas rewizyty: 1 godzina

Capella X-SAR

Menu