Zobrazowania teledetekcyjne – dystrybutorzy i operatorzy satelitarni

Planet Labs.

GSD: 3.0 m
Kanały spektralne: B, G, R, NIR
Czas rewizyty: 1 dzień

PlanetScope SuperDove

GSD: 0.9 m
Knały spektralne: B, G, R, NIR
Czas rewizyty: 1 dzień

SkySat

GSD: 5.0 m
Kanały spektralne: B, G, R, RedEdge, NIR
Czas rewizyty: 1 dzień

RapidEye

European Space Imaging (EUSI)

Maxar Technologies

GSD: 0.46 m
Kanały spektralne: PAN
Czas rewizyty: 1.7 – 5.4 dni

WorldView-1

GSD: 0.46 m
Rozdzielczość spektralna: PAN, Coastal,
B, G, Y, R, RedEdge, NIR-1, NIR-2
Czas rewizyty: 1.1 dnia

WorldView–2

GSD: 0.31 – 1.24 m
Kanały spektralne: PAN, Coastal,
B, G, Y, R, RedEdge, NIR-1, NIR-2,
8 kanałów SWIR, 12 kanałów CAVIS
Czas rewizyty: 1 dzień

WorldView–3

GSD: 0.31 – 1.24 m
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR
Czas rewizyty: 1.1 – 4.5 dnia

WorldView–4

GSD: 0.41 – 1.65 m
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR
Czas rewizyty: 1.1 – 3.7 dnia

GeoEye-1

GSD: 0.82 – 3.2 m
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR-1
Czas rewizyty: 3 dni

IKONOS-2

GSD: 0.55 – 2.16 m
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR
Czas rewizyty: 2-12 dni

QuickBird

GSD: 0.70 m
Kanały spektralne: B, G, R, NIR + 29 HS
Czas rewizyty: 4x dziennie

Aleph-1

SI Imaging Services

GSD: 1.0 – 4.0 m
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR
Czas rewizyty: średnio 3.5 dnia

KOMPSAT-2

GSD: 0.7 – 2.8 m
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR
Czas rewizyty: średnio 3.5 dnia

KOMPSAT-3

GSD: 0.5 – 2.2 m
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR
Czas rewizyty: średnio 3.5 dnia

KOMPSAT-3A

GSD: 0.85 – 20.0 m
Kanały spektralne: SAR
Czas rewizyty: 28 dni

KOMPSAT-5

Capella Space

Pasmo obrazowania: X-band SAR

Czas rewizyty: co godzinę

Capella X-SAR

Axelspace

GSD: 2.5 m
Kanały spektralne: Pan, Blue, Green, Red, RedEdge, NIR

AxelGlobe

Wysoka i bardzo wysoka rozdzielczość przestrzenna (GSD) RGB/NIR
Szukasz obrazów o wysokiej rozdzielczości RGB / NIR?
Satelita Rozdzielczość przestrzenna (GSD; m) Czas rewizyty Szerokość pasa rejestracji (km)
SkySat 0.5 (0.75) 12x dziennie 6.6
Aleph-1 0.99 / 0.70 4x dziennie 5.0
WorldView-3 1.24 codziennie 13.1
WorldView-4 (wycofany) 1.24 codziennie 13.1
GFMM 1.68 5 dni 15.0
WorldView-2 1.80 codziennie 16.4
GeoEye-1 1.84 2-8 dni 15.2
SuperView 2.00 codziennie 12.0
EarthScanner 2.00 codziennie (z siostrzanymi satelitami) 136
KOMPSAT-3 2.20 1.4 dnia 16.0
KOMPSAT-3A 2.20 1.4 dnia 12.0
GaoFen-7 2.60 5 dni 20.0
QuickBird (wycofany) 2.62 codziennie 16.8
Jilin GXA 2.88 codziennie (z siostrzanymi satelitami) 11.6
Jilin Stereo 3.00 codziennie (z siostrzanymi satelitami) 40.0
GaoFen-2 3.20 5 dni 45.0
IKONOS-2 (wycofany) 3.28 3 dni 11.3
PlanetScope (Dove) 3.70 codziennie 25.0 / 32.5
KOMPSAT-2 4.00 5.5 dnia 15.0
Bardzo wysoka rozdzielczość przestrzenna (GSD) PAN
Szukasz obrazów o wysokiej rozdzielczości PAN?
Satelita Rozdzielczość przestrzenna (GSD; m) Czas rewizyty Szerokość pasa rejestracji (km)
WorldView-2 0.31 codziennie 16.4
WorldView-3 0.31 codziennie 13.1
WorldView-4 (wycofany) 0.31 codziennie 13.1
GFMM 0.42 5 dni 15.0
GeoEye-1 0.46 2-8 dni 15.2
SuperView 0.50 codziennie 12.0
EarthScanner 0.50 codziennie (z siostrzanymi satelitami) 136
SkySat 0.57 12x codziennie 6.6
WorldView-1 0.50 codziennie 17.6
KOMPSAT-3 0.50 1.4 dnia 16.0
KOMPSAT-3A 0.50 1.4 dnia 12.0
GaoFen-7 0.65 5 dni 20.0
QuickBird (wycofany) 0.65 codziennie 16.8
Jilin GXA 0.72 codziennie (z siostrzanymi satelitami) 11.6
Jilin Stereo 0.75 codziennie (z siostrzanymi satelitami) 40.0
GaoFen-2 0.80 5 dni 45.0
IKONOS-2 (wycofany) 0.82 3 dni 11.3