3d

Mapy 3D – trójwymiarowe odwzorowanie terenu.

Mapping 3D wykorzystujący system mobilnego skanowania laserowego MLS umożliwia precyzyjne zobrazowanie trójwymiarowych modeli terenu, budynków oraz innych obiektów. Odbywa się to, poprzez skanowanie otoczenia skanerem laserowym, zamontowanym na mobilnej platformie. Pozwala to  na szybką i dokładną analizę topografii oraz struktury przestrzennej w różnych warunkach terenowych i środowiskowych.

Progea 4D specjalizuje się w  tworzenia szczegółowych map topograficznych 3D, wykorzystując do tego dane pozyskane metodą LiDAR.

Mapowanie w trójwymiarze na podstawie chmury punktów pozwala na dokładne odwzorowanie rzeczywistych elementów środowiska takich jak:

Elementy topograficzne

  • Teren – Trójwymiarowa reprezentacja powierzchni ziemi, uwzględniająca zmiany wysokości i topografię.
  • Kontury– Linie konturowe przedstawiające kształt i nachylenie terenu.
  • Ukształtowanie terenu – odtworzenie naturalnych form terenu, takich jak wzgórza, doliny, grzbiety, na podstawie danych chmury punktów.

Infrastruktura miejska

  • Budynki i struktury: Mapping przyziemia budynków, odwzorowanie struktur architektonicznych wykorzystując chmurę punktów, reprezentujące ich kontury i kształty.
  • Sieci drogowe i transportowe: Dokładnie mapowanie dróg, ulic, krawężników, chodników, ścieżek rowerowych, torów kolejowych, oraz innych elementów infrastruktury transportowej.
  • Elementy urbanistyczne: Mapowanie obiektów miejskich, takich jak latarnie uliczne, znaki drogowe, ławki, kosze na śmieci, studzienki , kratki hydranty.
  • Roślinność: Wrysowywanie elementów takich jak drzewa, żywopłoty itp.

Mapping 3D może być wykorzystywany do tworzenia dokładnych modeli terenów, monitorowania postępu prac budowlanych oraz planowania infrastruktury miejskiej i drogowej. Wspiera również planowanie rozwoju miast, poprzez analizę zagospodarowania przestrzennego.