Dokumentacja 2D: Precyzyjne plany z wykorzystaniem chmury punktów

Dokumentacja 2D odgrywa kluczową rolę we wszystkich etapach procesu projektowego, stanowiąc podstawę do analizy, planowania i wdrażania projektów inżynieryjnych oraz architektonicznych.

Skanowanie laserowe a dokumentacja 2D

W kontekście wykorzystania chmury punktów w dokumentacji 2D, można ją rozumieć jako wynik przetwarzania danych trójwymiarowych, pozyskanych technologią skanowania laserowego, na dwuwymiarową formę, zachowując przy tym wysoką dokładność i szczegółowość. Dokumentacja 2D może obejmować plany zagospodarowania terenu, mapy wysokościowe, schematy sieci infrastrukturalnych, czy też rysunki architektoniczne budynków.

Dokumentacja 2D: Co oferujemy?

Wykorzystując oprogramowanie CAD, jesteśmy w stanie przekształcić chmurę punktów w precyzyjne rysunki 2D, obejmujące plany poszczególnych kondygnacji, widoki elewacji oraz przekroje.

Nasza dokumentacja 2D ze skanowania laserowego jest nie tylko dokładna, ale także pozwala na szybką reakcję na ewentualne zmiany projektowe oraz zapewnia klarowną prezentację istniejących struktur budowlanych.

dokumentacja 2D RZUT

Elementy dokumentacji 2D CAD

Dokumentacja CAD oparta na skanowaniu laserowym obejmuje następujące elementy:

  • plany poszczególnych kondygnacji –  plany  kondygnacji budynku, uwzględniające układ pomieszczeń, ściany nośne, instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz inne istotne detale.
  • widoki elewacji – rysunki 2D mogą przedstawiać elewacje budynku wraz z detalem architektonicznym, takim jak okna, drzwi, balkony itp.
  • przekroje – dokumentacja może zawierać przekroje budynku w różnych miejscach, aby pokazać strukturę budowlaną, układ ścian, stropy, fundamenty itp.
  • rzuty więźby dachowej – jeśli budynek ma dach, dokumentacja może zawierać rzuty więźby dachowej, pokazujące konstrukcję dachu oraz sposób, w jaki jest on podparty.
  • szczegółowe pomiary i wymiary – dzięki skanowaniu laserowemu możliwe jest dokładne określenie wymiarów budynku i jego poszczególnych elementów, co może być uwzględnione w dokumentacji 2D.
  • oznaczenia i legenda – dokumentacja może zawierać odpowiednie oznaczenia, legendę oraz opisy, które pomagają zrozumieć rysunki oraz identyfikować poszczególne elementy budynku.
  • detale konstrukcyjne – w zależności od potrzeb, dokumentacja może również zawierać detale konstrukcyjne, takie jak połączenia ścian, stropów, fundamentów itp.
  • informacje dodatkowe – niektórych przypadkach dokumentacja może zawierać dodatkowe informacje, takie jak analiza przemieszczeń, ocena stanu technicznego budynku, raporty geodezyjne itp.

Dokumentacja 2D CAD ze skanowania laserowego to nie tylko narzędzie pozwalające na szczegółowe przedstawienie struktury budynku, ale także otwiera wiele możliwości i korzyści, które obejmują szybszą identyfikację potencjalnych problemów konstrukcyjnych, ułatwiający procesy badawcze w zakresie architektury i inżynierii, oraz umożliwiają dostosowanie projektów do aktualnych warunków terenowych z większą precyzją i efektywnością.