Spatix


Spatix jest samodzielnym oprogramowaniem typu CAD 3D, opracowany przez firmę GISware Integro. Posiada własny format plików .spx, które przechowuje dane w postaci wektorowej wraz z ich atrybutami. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nie ma już potrzeby stosowania dodatkowego środowiska CAD (np. Bentley), w celu korzystania z aplikacji TerraSolid. Dzięki obsłudze typowych elementów wektorowych powszechnie używanych w CAD i GIS, można czerpać szerokie korzyści z narzędzi Terrasolid działających w środowisku spx.

Aplikacja ta jest nowym silnikiem graficznym dla Terrasolid i jest nieodpłatnie przekazywana użytkownikom Terrasolid. Jeśli narzędzia oferowane przez Spatix, będą zbyt mało zadawalające, to można rozbudować program o potrzebne funkcje/narzędzia korzystając z udostępnionego interfejsu programistycznego.

Przykładowe możliwości aplikacji

  • tworzenie rysunków w przestrzeni 3D,
  • prosty i intuicyjny interfejs,
  • liczne narzędzia do tworzenia i edycji obiektów wektorowych,
  • zarządzanie danymi przestrzennymi,
  • może być aktywowany przy pomocy dowolnej licencji aplikacji Terrasolid.