European Space Imaging

Maxar

GSD: 0.46 m
Kanały spektralne: PAN
Czas rewizyty: 1.7 – 5.4 dni

WorldView-1

GSD: 0.46 m
Rozdzielczość spektralna: PAN, Coastal,
B, G, Y, R, RedEdge, NIR-1, NIR-2
Czas rewizyty: 1.1 dnia

WorldView–2

GSD: 0.31 – 1.24 m
Kanały spektralne: PAN, Coastal,
B, G, Y, R, RedEdge, NIR-1, NIR-2,
8 kanałów SWIR, 12 kanałów CAVIS
Czas rewizyty: 1 dzień

WorldView–3

GSD: 0.31 – 1.24 m
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR
Czas rewizyty: 1.1 – 4.5 dnia

WorldView–4

GSD: 0.41 – 1.65 m
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR
Czas rewizyty: 1.1 – 3.7 dnia

GeoEye-1

GSD: 0.82 – 3.2 m
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR-1
Czas rewizyty: 3 dni

IKONOS-2

GSD: 0.55 – 2.16 m
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR
Czas rewizyty: 2-12 dni

QuickBird

Satellogic

GSD: 0.70 m
Kanały spektralne: B, G, R, NIR + 29 HS
Czas rewizyty: 4x dziennie

Aleph-1

Umbra

Umbra SAR