TerraStereo


TerraStereo jest samodzielną aplikacją służącą wizualizacji bardzo dużych zbiorów chmur punktów LiDAR. Wykorzystuje ona karty graficzne o wysokiej wydajności przetwarzania do szybkiego renderowania bardzo dużych zbiorów punktów w wysokiej jakości.

Aplikacja pozwala na wizualizację aż do 50 miliardów punktów, które wczytywane są do projektu TerraScan. Co więcej, narzędzia TerraStereo gwarantują szereg możliwości wyświetlania 2D i 3D w zależności od potrzeb projektu. Aplikacja pozwala na pomiar odległości na chmurze oraz wektoryzację wybranych elementów, które można eksportować w dalszej kolejności do TerraSurvey.

Przykładowe możliwości aplikacji

  • swobodne operowanie na bardzo dużych chmurach punktów (zbiory do 50 miliardów),
  • wizualizacje w oparciu o pliki trajektorii TerraScan,
  • możliwość tworzenia animacji 3D,
  • przeglądanie chmur punktów LiDAR i praca w trybie stereo,
  • renderowanie z opcją maskowania obiektów
  • operowanie różnymi poziomami jakości renderowania chmur punktów.