Kontakt

ProGea 4D sp. z o. o.

ul. Henryka Pachońskiego 9,
31-223 Kraków

Telefon:

+48 12 415 06 41
+48 601 554 654

Email:

office@progea4d.pl

satelitarne@progea4d.pl

zielen.miejska@progea4d.pl

Fax:

+48 12 415 73 27

Zarząd

null

dr hab. inż. Piotr Wężyk

Prezes Zarządu

piotr.wezyk@progea4d.pl

null

Piotr Szwed

Członek Zarządu

piotr.szwed@progea4d.pl

Dział Fotogrametrii i Skaningu

null

Piotr Szwed

Dyrektor Działu
Fotogrametrii i Skaningu

piotr.szwed@progea4d.pl

null

Eliza Gunia

Kierownik
Pionu TLS i BIM

eliza.gunia@progea4d.pl

Tel. +48 605 885 035

null

Martyna Ziółkowska

Kierownik
Pionu MLS

martyna.ziolkowska@progea4d.pl

null

Dorota Zugaj-Marcinek

Kierownik
Pionu Fotogrametrii

dorota.zugaj-marcinek@progea4d.pl

Dział Środowiska i Teledetekcji

null

dr Katarzyna Bajorek-Zydroń

Kierownik
Działu Środowiska i Teledetekcji

katarzyna.bajorek-zydron@progea4d.pl

Dział Administracji

null

Roksana Welner-Hardt

Kierownik
Działu Administracji

roksana.welner-hardt@progea4d.pl

Tel: +48 12 415 06 41
Tel: +48 601 554 654