Ekspertyzy przyrodnicze

W ofercie posiadamy wykonywanie szeregu opracowań i dokumentacji na potrzeby planów ochrony, raportów oddziaływania na środowisko, monitoringu porealizacyjnego oraz koordynacji i nadzoru przyrodniczego.

Wykonujemy, m.in.:

  • Inwentaryzacje i monitoring zbiorowisk roślinnych, siedlisk przyrodniczych oraz roślin naczyniowych
  • Inwentaryzacje i monitoring gatunków zwierząt, w tym kręgowców i bezkręgowców
  • Pełne opracowania projektów Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000
  • Opracowania Planów Ochrony dla parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów
  • Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  • Ekspertyzy i waloryzacje przyrodnicze na potrzeby inwestycji i dokumentacji planistycznych
  • Tematyczne mapy i bazy danych GIS

Nasze projekty