Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa

„Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa” pod redakcją dr hab. inż. Piotra Wężyka oraz dr Katarzyny Bajorek-Zydroń jest jednym z efektów projektu „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie” (MONIT-AIR).

„Atlas …” dostępny jest trzech wersjach:

„Atlas …” jest wynikiem wielomiesięcznych prac interdyscyplinarnego zespołu specjalistów, m.in. pracowników firmy ProGea 4D, ProGea Consulting, naukowców z krakowskich uczelni m.in. z Wydziału Leśnego UR, specjalistów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), pracowników Urzędu Miasta oraz Zarządu Zieleni Miejskiej Krakowa (ZZM).

„Atlas …” składa się z części tekstowej wyjaśniającej metodykę zrealizowanych badań oraz wynikające z nich wnioski, najważniejszą częścią „Atlasu …” jest bogata część kartograficzna, w skład której wchodzą:

  • Mapa pokrycia i szorstkości terenu;
  • Mapa zieleni i warunków przewietrzania Krakowa;
  • Mapa roślinności rzeczywistej Krakowa;
  • Mapa waloryzacji przyrodniczej Krakowa;
  • Mapa średnich warunków anemologicznych;
  • Mapa przeciętnych warunków dyspersji zanieczyszczeń.

Zachęcamy do korzystania z zasobów „Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa”.

Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie – MONIT-AIR
Ocena defoliacji lasów w sąsiedztwie autostradowej obwodnicy Wrocławia