Zobrazowania optyczne

Szukasz satelitów optycznych?
Rodzaj Liczba satelitów Firmy satelitarne
Panchromatyczne [PAN] 64 HEAD, EUSI [Maxar], SI Imaging Services, Planet, Axelspace
Wielospektralne [MS] 220+ HEAD, EUSI [Maxar, Satellogic], SI Imaging Services, Planet, Axelspace
Hiperspektralne [HS] 5 HEAD, EUSI [Maxar, Satellogic]