Zobrazowania optyczne

Szukasz satelitów optycznych?
Rodzaj Liczba satelitów Firmy satelitarne
Panchromatyczne (PAN) 64 HEAD, EUSI (Maxar), SI Imaging Services, Planet
Wielospektralne (MS) 207+ HEAD, EUSI (Maxar), SI Imaging Services, Planet
Hiperspektralne (HS) 4 HEAD, EUSI (Maxar)
Menu