Zobrazowania hiperspektralne (HS)

Szukasz obrazów HS?
Satelita Rozdzielczość przestrzenna GSD SWIR (m) Sensory Czas rewizyty Liczba kanałów spektralnych
HyperScan 100 PMS, SWIR, MWIR, LWIR 2 dni 26
WorldView-3 3.70 PAN, MS, SWIR, CAVIS codziennie 28
GaoFen-5 30.0 AHSI: (VNIR, SWIR), VIMS, GMI, AIUS, EMI, DPC, Wideo 5 dni 320
Menu