Modele dla BIM

Wykonujemy modele BIM zgodnie z wymaganiami klientów, na ustalonych poziomach szczegółowości (LOD oraz LOI) wraz z eksportem do formatu IFC. Modele BIM jesteśmy w stanie przygotować na podstawie:

  • dostarczonej dokumentacji 2D (papierowej lub cyfrowej),
  • dostarczonej chmury punktów,
  • zleconej chmury punktów.

Nasze projekty