model BIM

Odkryj potencjał Modeli BIM: Twoja droga do precyzji i innowacji

Czym są Modele BIM?

BIM (Building Information Modeling) to inteligentny proces oparty na trójwymiarowych modelach, który zapewnia kompleksowy i zsynchronizowany widok informacji dotyczących budynku lub infrastruktury, na każdym etapie, począwszy od projektowania, aż do rozbiórki.

Modele BIM są tworzone na podstawie danych, w tym także chmury punktów pozyskanej metodą naziemnego skanowania laserowego.

Zatem model BIM to cyfrowa reprezentacja fizycznych i funkcjonalnych charakterystyk budynku. Jest to kompletna baza danych, która zawiera informacje o geometrii, materiałach, składnikach, a nawet o właściwościach fizycznych i funkcjonalnych każdego elementu budynku. Dzięki temu, model BIM stanowi wirtualny zbiór wszystkich danych związanych z projektem budowlanym.

Nasza firma a tworzenie Modeli BIM

Wykonujemy modele BIM zgodnie z wymaganiami klientów, na ustalonych poziomach szczegółowości i dokładności (LOD oraz LOI) wraz z eksportem do formatów takich jak  DWG, IFC, NWC, NWD, OBJ, FBX czy SKP. Nasza firma oferuje także tworzenie cyfrowych bliźniaków, które oddają zarówno detale niewielkich obiektów, jak i całe przestrzenie.

Modele BIM jesteśmy w stanie przygotować na podstawie:

 • dostarczonej dokumentacji 2D (papierowej lub cyfrowej)
 • zleconej chmury punktów
model bim

Jakie są kluczowe etapy tworzenia Modeli BIM?

Oto ogólne kroki, jakie można podjąć, aby stworzyć model BIM na podstawie chmury punktów:

 • zbieranie danych – pierwszym krokiem jest zebranie danych pomiarowych za pomocą skanera laserowego, UAV lub innych urządzeń pomiarowych, które generują chmurę punktów.
 • oczyszczanie danych – dane z chmury punktów mogą być przetwarzane w celu usunięcia zakłóceń i innych niedoskonałości, aby uzyskać dokładniejszy zestaw danych.
 • segmentacja– chmura punktów może być podzielona na segmenty reprezentujące różne elementy budynku, takie jak ściany, sufit, podłoga, elementy konstrukcyjne itp.
 • modelowanie geometryczne – na podstawie chmury punktów oraz posiłkując się archiwalnymi rysunkami architektonicznymi/technicznymi i dodatkowych danych, takich jak plany budynku, można utworzyć dokładny model geometryczny budynku w programie Revit do modelowania BIM.
 • atrybucja danych – następnie do modelu BIM można dodać atrybuty, takie jak materiały, właściwości konstrukcyjne, informacje o instalacjach itp.
 • integracja z oprogramowaniem BIM – ostateczny model BIM może być zintegrowany z oprogramowaniem BIM, w celu dalszej pracy nad projektem, tworzenia dokumentacji technicznej, analizy konstrukcji, planowania instalacji itp.
 • weryfikacja – na koniec model BIM jest weryfikowany pod kątem zgodności z rzeczywistością i dokładnością, a wszelkie ewentualne niezgodności są korygowane.

Założenia BIM

Założenia BIM to fundamenty, na których opiera się proces tworzenia i wykorzystywania modeli BIM w branży budowlanej:

 • cyfrowe reprezentacje – tworzenie kompleksowych cyfrowych modeli budynków lub infrastruktury.
 • integracja danych – łączenie różnorodnych informacji z projektów architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych itp.
 • współpraca – promowanie współpracy i wymiany danych między zespołami projektowymi.
 • modelowanie parametryczne – umożliwianie elastycznego dostosowywania projektu do zmian.
 • analizy i symulacje – wykorzystywanie modeli do przeprowadzania różnych analiz i symulacji.
 • zarządzanie cyklem życia budynku – używanie modeli na wszystkich etapach życia budynku.
 • standaryzacja i interoperacyjność – stosowanie standardów i protokołów wymiany danych dla współpracy między różnymi systemami BIM.

Poprzez realizację tych założeń, BIM staje się potężnym narzędziem, które przyczynia się do zwiększenia efektywności, jakości i zrównoważonego rozwoju w projektowaniu, budowie i zarządzaniu obiektami budowlanymi.

Cyfrowy Bliźniak: Wirtualna Replika Rzeczywistości

Cyfrowy bliźniak (Digital Twin) to koncepcja oparta na modelach BIM, która umożliwia stworzenie wirtualnej kopii rzeczywistego obiektu budowlanego. Dzięki cyfrowemu bliźniakowi istnieje możliwość monitorowania, analizowania oraz symulowania różnych scenariuszy  dotyczących eksploatacji budynku w czasie rzeczywistym. To nieocenione narzędzie, które pomaga w optymalizacji procesów, minimalizacji kosztów eksploatacyjnych oraz zwiększeniu efektywności działań w różnych obszarach życia

Digital twin wykorzystuje technologię skanowania laserowego w celu odzwierciedlenia rzeczywistego obiektu ,poprzez dokładny pomiar jego kształtu, wymiarów i struktury za pomocą promieni laserowych. Proces skanowania laserowego polega na emisji wiązki laserowej na powierzchnię obiektu, a następnie rejestracji odbitych promieni za pomocą specjalnych czujników.

Level of Detail (LOD) – poziomy szczegółowości w modelu BIM

LOD czyli Level of Detail to system klasyfikacji modeli BIM, który opisuje stopień szczegółowości i zaawansowania, na którym dany element jest reprezentowany. Skala LOD określa, w jakim stopniu model zawiera konkretne informacje i jakie są ich dokładności. Im wyższy poziom LOD, tym więcej informacji jest dostępnych, co umożliwia dokładniejsze planowanie, analizę i wizualizację projektu.

LOD 100

 • Geometria: Podstawowa konstrukcja, schody, otwory okienne i drzwiowe, umiejscowienie w przestrzeni 3D.
 • Elementy konstrukcyjne: Ściany, belki i kolumny konstrukcyjne o uogólnionym profilu.

lod 100
lod 100_2

LOD 200

 • Geometria: Szczegółowa geometria budynku, uwzględniająca stolarkę okienną i drzwiową, obrazującą zewnętrzny wymiar elementów, okna dachowe, schody ze schematyczną poręczą.
 • Elementy konstrukcyjne:Podstawowe elementy konstrukcyjne, takie jak ściany, belki, słupy i kolumny o prostym profilu, sufity.
 • Instalacje: Schematyczne elementy wentylacji oraz systemu ogrzewania.
lod 200
lod 200_2

LOD 300

 • Geometria: Pełna geometria budynku, uwzględniająca stolarkę drzwiową z podstawowymi panelami szklanymi, stolarkę okienną z głównymi słupkami, schody ze schematyczną poręczą pasująca do całości wyglądu.
 • Instalacje: Informacje o głównych instalacjach, takie jak kanały wentylacyjne, rury, drabinki kablowe.
 • Elementy konstrukcyjne: Szczegółowe informacje o elementach konstrukcyjnych, takie jak fundamenty, stropy, ściany, belki i kolumny z prawidłową geometrią profilu, krokwie pod dachem, schematyczne dekoracje i ornamenty na elewacji
 • Wyposażenie: Sanitariaty (WC + umywalka).
lod300
lod300_2

LOD 400

 • Geometria: Stolarka drzwiowa zawierająca szczegółowo przedstawione przeszklenia i schematyczną klamkę, stolarka okienna zawierająca wszystkie szprosy oraz schematyczne parapety, schody z poręczą przedstawiającą dokładnie wzór.
 • Instalacje: Szczegółowe modele instalacji zawierające schematyczne kołnierze czy zawory.
 • Elementy konstrukcyjne: Pełna więźba dachowa, rynny, szczegółowe dekoracje   i ornamenty na elewacji.
 • Wyposażenie: Modelowanie wyposażenia wnętrz, takiego jak uszczegółowiona zabudowa meblowa, pełna armatura sanitarna.
lod400
lod400

LOD 500

 • Geometria: Wszystko z LOD 400.
 • Elementy konstrukcyjne: Łączniki elementów konstrukcyjnych, śruby.
 • Instalacje: Szczegółowe modele zaworów, kołnierzy na rurach, śrub.
 • Wyposażenie: Pełne wyposażenie wnętrz.
lod500
lod500_2

Podsumowując, każdy poziom LOD obejmuje coraz bardziej szczegółowe modele, co umożliwia pełniejsze zrozumienie projektu i lepszą analizę jego różnych aspektów na różnych etapach realizacji.

Nasze projekty