Powierzchnia:

Liczba kondygnacji:

LOD:

Kamienice na Rynku w Zamościu

Rezerwaty Mogielica, Diable Skały, Hajnik i Okopy Konfederackie – dokumentacja na potrzeby opracowania projektów planów ochrony
Budynek Wydziału Leśnego Uniwersytety Rolniczego w Krakowie